Uzņēmējdarbība sociālajai integrācijai

2017. gada septembrī uzsākām projektu “Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ko īsteno saskaņā ar programmu “Eiropa pilsoņiem”, 2. virziens, 2.2. Pasākums “Pilsētu tīkli” (Europe for Citizens Programme, Strand 2, Measure 2.2 “Networks of towns”).

Projekta galvenais mērķis bija izveidot starptautisku tīklu zināšanu apmaiņai sociālās integrācijas uzņēmumu jomā, partneru tīklam ietverot pilsētas, pašvaldības, ekspertus, bezpeļņas organizācijas, kā arī izglītības un pētniecības iestādes.

Projektā iesaistīti 12 partneri no desmit Eiropas valstīm: Slovākijas, Ungārijas, Itālijas, Rumānijas, Portugāles, Latvijas, Čehijas, Serbijas, Horvātijas un Slovēnijas. Projekts tika realizēts periodā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada decembrim, īstenojot 6 pasākumus. Projektā iesiastīti pieredzējuši partneri sociālo uzņēmumu dibināšanas jomā, kā arī partneri, kuri vēlas uzlabot savu pilsoņu sociālo un ekonomisko dzīves kvalitāti, bet trūkst nepieciešamā atbalsta un zināšanas. Projekts paredz izveidot platformu, lai apmainītos ar zināšanām, paraugprakses piemēriem un apspriestu jaunus ceļus un iespējas sociālās integrācijas uzņēmumu jomā. Atbilstoši mērķiem partneri vēlas izveidot sistēmu bezdarbnieku izglītošanai un viņu reintegrācijai darba dzīvē.

Projekta mērķi un uzdevumi:

– veicināt nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālo iekļaušanu

– likvidēt sociālo nevienlīdzību

–  mazināt bezdarbu

– uzlabot pakalpojumu kvalitāti vietējām kopienām

– kontekstualizēt sociālās integrācijas uzņēmumus ES politikas virzienos

Plānotie projekta rezultāti:

– Sociālās integrācijas uzņēmumu izveides un darbības ilgtermiņa ilgtspējības stratēģija

– Sociālo uzņēmumu izveides rokasgrāmatas publicēšana

– Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana sociālās integrācijas procesā

– Sabiedrības un pilsoniskās sabiedrības sociālās integrācijas priekšrocību izpratnes veicināšana 6 dažādās valstīs.

Ar projekta informāciju un aktivitātem ir iespējams iepazīties projekta mājas lapā

Ar projekta rezultātiem, pasākumu aprakstiem iespējams iepazīties materiālā angļu valodā šeit!

Kontaktinformācija:

Anita Stirāne, projekta vadītāja Latvijā

anita.stirane@socialinnovation.lv

www.socialinnovation.lv

Europe_for_citizens

Šī publikācija ir daļa no projekta “Eiropas tīkls sociālās integrācijas uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ENSIE – 588997-CITIZ-1-2017-1-1SK-CITIZ-NT, ko īsteno saskaņā ar programmu “Eiropa pilsoņiem”, 2. virziens, 2.2. Pasākums “Pilsētu tīkli”.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *