Datorklases – droša vieta personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Datorklases – droša vieta personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem iegūst aizvien vairāk iespēju lietot datoru un internetu, daļēji pateicoties Eiropas Savienības finansētiem projektiem. Jaunās iespējas rada arī jaunus izaicinājumus, kas ir saistīti ar drošības apsvērumiem. Tas nav tikai jautājums par drošu “sērfošanu” internetā, bet arī par drošas uzvedības principiem datorklasē.

Galvenais projekta fokuss ir drošs darbs datorklasēs. Viens no  projekta mērķiem  ir izveidot drošus un labvēlīgus nosacījumus darbam datorklasēs  cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Viens no sagaidāmajiem rezultātiem ir “SafeLabs” sertifikāts, kurš apliecinās drošu darba vidi. Piešķirtais sertifikāts garantēs, ka vieta, kur cilvēki ar garīgiem traucējumiem strādā, izmantojot internetu, ir droša. Prasības un to apraksts, kā arī vadlīnijas, tiks veidotas projekta norises laikā.

Projekta ietvaros paredzēts veidot datubāzi ar iespējamām problēmām un meklēt šo problēmu risinājumus. Projekta partneru organizāciju Facebook vai Twitter kontos ir plānots publicēt vairākus jautājumus, lai apkopotu un uzzinātu informāciju par to, ar kādām problēmām saskaras interneta lietotāji, īpaši lietotāji ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Aicinām visus interesentus piedalīties mūsu diskusijā un paust savu viedokli, aizpildot mūsu anketu – skatīt šeit: anketa.

Mēs vēlētos zināt, kāda ir pieredze, izmantojot internetu vai datorus datorklasēs, īpaši, ja Jums ir saskare ar personām ar intelektuāla rakstura traucējumiem. Visas iegūtās zināšanas tiks sistematizētas un apkopotas datu bāzē, kas tiks aprīkota ar meklēšanas un filtrēšanas funkciju.

Projektā ir paredzēts apmācīt arī “nacionālos trenerus”, lai varētu palīdzēt uzlabot datorklasēs drošību un apmācīt cilvēkus ar invaliditāti, kā strādāt internetā droši. Plānotie projekta rezultāti – datubāze, vadlīnijas un  sertificēšanas ideja – tiks prezentēta informatīvajos pasākumos, paralēli šiem pasākumiem “nacionālie treneri” vadīs apmācības cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta rezultāti ir vērsti uz atbalsta personālu un skolotājiem, kuri veic darba terapiju un apmāca datorklasēs cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Projekta ieguvums ir sagaidāms abām grupām: gan atbalsta personālam, kas strādā ar mērķa grupu, gan arī – lietotājiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Projektu uzsāka Polijas asociācija personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem 2015. gada rudenī. Ideja veidot šādu projektu radās sākotnēji kā drošas uzvedības nepieciešamība, strādājot ar datoru vai multimediju darbnīcās ar personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Pārējie projekta partneri ir “Sociālās Inovācijas Centrs” (Latvija), “SPOLECNOST pro podporu Lidi s mentalnim postizenim v Ceske” (Čehija) un “Instituto Politecnico De Santarem” (Portugāle).

Projekta tīmekļa vietne: http://safelabs.eu/

Partneri:

  • Polijas asociācija personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, Polija (NVO, tīmekļa vietne)
  • Sociālās Inovācijas Centrs, Latvija (NVO, tīmekļa vietne)
  • SPOLECNOST pro podporu Lidi s mentalnim postizenim v Ceske, Čehija (NVO, tīmekļa vietne)
  • Instituto Politecnico De Santarem, Portugāle (Universitāte, tīmekļa vietne)

 

Erasmus+ LogoProjekts tiek finansēts Erasmus+ programmas, KA2 – Pieaugušo izglītības stratēģiskās partnerības rīcības, ietvaros. Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...