“Atklāj rītdienu”

Pēc veiksmīgas projekta “Rītdienas zeme” īstenošanas, partneri atkal ir apvienojuši spēkus, lai turpinātu darbu iesaistītas un aktīvas sabiedrības veicināšanā, liekot uzsvaru uz sociālo uzņēmējdarbību. Projekts “Atklāj rītdienu” ir radīts ar mērķi palielināt sabiedrības aktivitāti un popularizēt sociālo uzņēmējdarbību Eiropā, atklājot inovatorus un sociālos uzņēmējus kā nozīmīgus pārmaiņu veicinātājus sabiedrībā. Kā akadēmiskajā, tā arī profesionālajā vidē sociālās inovācijas idejas pēdējo gadu laikā ir piesaistījušas vērā ņemamu uzmanību, palīdzot identificēt un īstenot nozīmīgas izmaiņas sabiedrībā. Viens no sociālās inovācijas virzieniem ir ilgtspējīga sociālā uzņēmējdarbība. Projekta “Atklāj rītdienu” mērķis ir ļaut sociālajai uzņēmējdarbībai uzplaukt inovatīvā un iekļaujošā sabiedrībā.

Projekta partneri ir identificējuši noteiktus faktorus, kas nepieciešami inovatoriem ceļā uz veiksmīgu sociālo uzņēmējdarbību, lai iedrošinātu iedzīvotājus pārvarēt esošos un potenciālos šķēršļus sabiedrībā ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību. Izmantojot iepriekšējā projektā gūto pieredzi, kā arī “Rītdienas zemes” īstenošanas laikā gūtos kontaktus, projekta partneri uzsver vajadzību iesaistīties plašākā līmenī, veicinot sabiedrības aktivitāti, un individuālā līmenī – iedrošinot un popularizējot sociālos uzņēmējus.

Projektu īsteno sešu organizāciju konsorcijs, kas pārstāv sešas Eiropas valstis un apvieno dažādus organizatoriskos modeļus – universitātes, uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas, kas apvienojušās ar mērķi kopīgi attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Eiropā.

“Atklāji rītdienu” projektā ir plānotas četras galvenās aktivitātes:

  1. “Atklāj rītdienu” karte, kas atklās galvenos sociālās uzņēmējdarbības veicinātājus un profesionāļus Eiropā,
  2. “Atklāj riītdienu” mācību modulis, kas sastāvēs no eksperimentālām darbnīcām un atklāta tiešsaistes kursa, kas palīdzēs potenciālo sociālo uzņēmumu radīšanas un attīstības procesos,
  3. “Atklāj rītdienu” ceļvedis, kas kalpos kā iedvesmas avots topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, kā arī kā uzziņas materiāls nozares izglītības speciālistiem un profesionāļiem,
  4. “Atklāj rītdienu” starptautiskā izstāde, kas palīdzēs celt gaismā labākās Eiropas prakses sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā arī informēs par projektu kopumā.

Projekts “Atklāj rītdienu” palīdzēs:

  • vairot izpratni par sociālajām aktivitātēm un sociālo uzņēmējdarbību Eiropā;
  • vērst uzmanību nepieciešamībai nodrošināt izglītību sociālās uzņēmējdarbības jomā;
  • radīt/vairot sociālās uzņēmējdarbības izglītības programmas pieaugušajiem;
  • uzlabot sociālajai uzņēmējdarbībai nepieciešamās prasmes pieaugušajiem un netieši arī izglītotājiem;
  • ar sabiedrības izglītošanas palīdzību radīt jaunu sociālo uzņēmēju paaudzi.

Projekta partneri:

1.Sociālās inovācijas centrs, Latvija

2.Advancis Business Services,Lda, Portugāle

3.BESPOKE IVS, Dānija

4.POLITECNICO DI MILANO, Itālija

5.Münster University of Applied Sciences, Vācija

6.REGENERUS, Lielbritānija

admin-ajax

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne                                                                                                                             vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *