0

INDIGISE projekts: Sociālās uzņēmējdarbības jaunatnes sektorā veicināšana ar digitāliem un neformālās izglītības rīkiem

Foto (c): Laura Verza Nepietiekama atpazīstamība, specializētu apmācību trūkums, atbalsta tīkla un infrastruktūras nepilnības, kā arī ierobežota pieeja finansējumam ir galvenie šķēršļi, kas apgrūtina pāreju uz sociālo ekonomiku un apgrūtina sociālās ietekmes radīšanu sociālo...

0

Projekts “Nākotnes redzējums radošuma, inovāciju un uzņēmējdarbības mācīšanas un apmācību jomā”

Projekta “Nākotnes redzējums radošuma, inovāciju un uzņēmējdarbības mācīšanas un apmācību jomā” (“Envisioning the future of teaching and training for creativity, innovation and entrepreneurship” (VISION)) mērķis ir palielināt Eiropas spējas un efektivitāti, mācot par radošumu,...

0

Noslēdzies projekts “Starptautiskās tirdzniecības veicināšana sociālo uzņēmumu ilgtspējai un izglītībai”

Sociālā uzņēmējdarbība gūst popularitāti, turklāt cilvēki gan Eiropā, gan arī citviet pasaulē arvien biežāk izmanto šo uzņēmējdarbības veidu, lai risinātu dažādas sociālas problēmas. Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai pieejami dažādi atbalsta mehānismi, un, paplašinoties...