Horizon-2020 0

SIC pārstāvis piedalās LIAA organizētā seminārā “Jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma “Horizonts 2020″” 2013. gada 16. decembrī

SIC pārstāvis piedalās LIAA organizētā seminārā “Jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma “Horizonts 2020″” 2013. gada 16. decembrī. Semināra mērķis ir iepazīstināt ar jauno Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu “Horizonts 2020”. Ar jaunās ietvarprogrammas...