NVO summer academy 0

Dalība NVO vasaras akadēmijā vadītājiem

SIC valdes locekle piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses organizētājā NVO vasaras akadēmijā organizāciju vadītājiem. Dalības mērķis – stiprināt Sociālā inovācijas centra administratīvo kapacitāti un veidot jaunus ilgtspējīgus sadarbības projektus ar citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām. Atskats...