Synergy Logo 0

“SYNERGY” projekta starptautiskā apmācību mobilitāte Itālijā 2014. gada 6. -11. oktobrī

Sociālās inovācijas centra vietējā sadarbības tīkla organizāciju četri pārstāvji “SYNERGY” projekta ietvaros piedalās apmācību mobilitātē Itālijā, Palermo. Mobilitātes mērķis – nevalstiskā sektora organizāciju iesaiste sociālajā darbā – pieredzes iegūšanā par sociālo dienestu, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju darbu Itālijā.

NVO summer academy 0

Dalība NVO vasaras akadēmijā vadītājiem

SIC valdes locekle piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses organizētājā NVO vasaras akadēmijā organizāciju vadītājiem. Dalības mērķis – stiprināt Sociālā inovācijas centra administratīvo kapacitāti un veidot jaunus ilgtspējīgus sadarbības projektus ar citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām. Atskats...