Aicinām pieteikties uz pieredzes apmaiņas vizīti “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” Polijā no 7. – 11. novembrim 0

Aicinām pieteikties uz pieredzes apmaiņas vizīti “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” Polijā no 7. – 11. novembrim

Mēs aicinam pedagogus, personu ar īpašajām vajadzībām tiesību pārstāvjus un NVO, kas ir iesaistīti personu ar īpašajām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā, un citas ieinteresētās puses, kurām ir iespēja uzlabot personu ar īpašajām vajadzībām dzīves kvalitāti, daloties savā kompetencē ar citu valstu pārstāvjiem.

SIC izstrādā projektu biedrības kapacitātes celšanai 0

SIC izstrādā projektu biedrības kapacitātes celšanai

programmā “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”

NORDEN projekta ietvaros “Sociālā Inovācija kā dzīvesveids” drīz būs pieejama pieteikšanās 3. un 4. oktobra pasākumam! 0

NORDEN projekta ietvaros “Sociālā Inovācija kā dzīvesveids” drīz būs pieejama pieteikšanās 3. un 4. oktobra pasākumam!

NORDEN projekta ietvaros “Sociālā Inovācija kā dzīvesveids” (Social innovation – way of living) drīz būs pieejama tiešsaistes pieteikšanās un programma 3. un 4. oktobra pasākumam, kura galvenais mērķis pārnest Zviedrijas, Norvēģijas un citu valstu pieredzi, veicinot sociālo inovāciju un uzņēmējdarbību, īpaši jauniešu vidū.