mekle_idejas2 0

Jauniešu sociālā biznesa platforma jaunu ideju īstenošanai Baltijas valstīs www.impactyouth.eu – jau atvērta!

Jums ir ideja, kā uzlabot savas kopienas dzīvi? Varbūt ideja, kā palīdzēt noteiktām sabiedrības grupām? Varbūt tā ir saistīta ar izglītības pieejamību vai nodarbinātības veicināšanu? Jauns biznesa modelis? Jums ir nepieciešams starta finansējums! Ienāc...

download 0

Metodikas izstrāde un apmācības par sociālās uzņēmējdarbības atpazīšanu un veicināšanu Latvijā

Domnīca “Providus” sadarbībā ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs” un vairākām nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem sagatavos divas metodikas un apmācīs Labklājības ministrijas un finanšu institūcijas “Altum” darbiniekus par to, kā atpazīt un veicināt sociālo uzņēmumu darbību...

Pakalpojumi_petijumi 0

Pētījumi

Veicam reģionālā un nacionālā līmeņa pētījumus politikas veidošanas, attīstības un ekonomikas jomās, kā arī organizējam pētījumu izstrādi, vadīšanu un rezultātu apkopošanu pēc pašvaldības noteiktās tēmas.

Pakalpojumi_projektu_izstrade 0

Projektu izstrāde

Izbraucam uz Jūsu ofisu, pašvaldību, organizāciju un 1 – 3 dienu laikā uzlabojam Jūsu organizācijas projektu vadītāja zināšanas, iespējās un motivāciju strādāt mērķtiecīgi un efektīvi projektu jomā

Pakalpojumi_apmacam_projektuvaditaju 0

Apmācām projektu vadītāju

Izbraucam uz Jūsu ofisu, pašvaldību, organizāciju un 1 – 3 dienu laikā uzlabojam Jūsu organizācijas projektu vadītāja zināšanas, iespējās un motivāciju strādāt mērķtiecīgi un efektīvi projektu jomā

Pakalpojumi_starptautiska_sadarbiba 0

Starptautiskā sadarbība

Palīdzam organizācijai atrast sadarbības partnerus projektu jomās, vadam komunikāciju, organizējam tikšanos, projektu idejas izstrādi, kā arī pilnu projekta pieteikuma izstrādi.

SIC: Pakalpojumi apspriedes 0

Apspriedes

Organizējam 2-6 stundu apspriedes, kuru laikā novadām diskusiju ar pašvaldības iedzīvotājiem vai citām mērķa grupām un attiecīgās jomas ekspertiem. Apkopojam aktuālos piedāvājumus, iesniedzam atskaiti par novadīto apspriedi un priekšlikumus.