0

Projekts “Nākotnes redzējums radošuma, inovāciju un uzņēmējdarbības mācīšanas un apmācību jomā”

Projekta “Nākotnes redzējums radošuma, inovāciju un uzņēmējdarbības mācīšanas un apmācību jomā” (“Envisioning the future of teaching and training for creativity, innovation and entrepreneurship” (VISION)) mērķis ir palielināt Eiropas spējas un efektivitāti, mācot par radošumu,...