Eiropas Sociālās Inovācijas sacensību pusfinālistu projekti (I daļa)

ESIC-Semifinalists-1-10

Šis raksts ir pirmā daļa rakstu sērijā par II Eiropas Sociālās Inovācijas sacensību pusfinālistiem, kurā tiek aprakstīti 10 no 30 projektiem atlasīti pirmajā sacensību kārtā.

Visi pusfinālisti marta sākumā piedalījās Sociālās Inovācijas Akadēmijā, kas notika Bilbao, un pirms dažām dienām iesniedza detalizētos projektu plānus. Vairāk par sacensībām var lasīt šajā rakstā.

Mēs ceram, ka šie projekti Jūs iedvesmos darboties sociālās inovācijas jomā un pārņemt labo praksi arī uz vidi sev apkārt.

01. AllaGiornata (Itālija)

alla-giornata

Šī ir tīmekļa platforma, kas saskaņo lauksamniecības darba devēju piedāvājumus ar nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem (emigrantiem, bezdarbniekiem, cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām). Platformas novatoriskais aspekts ir tajā, ka atbilstība starp abām pusēm tiek realizēta tikai tad, kad darba devējs pieņem darbā visu jauno darbinieku ‘komandu’, pat, ja tikai uz dažām dienām, izmantojot kuponu maksājumu sistēmu.

Šī ideja risina trīs dažādas problēmas: bezdarbs, ‘algas aploksnē’ un (netieši) cilvēku darba rehabilitācijas problēmu.

Vairāk: world-wide-website-traffic - Copy allagiornata.org | Twitter_logo_blue_email@allagiornata | ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne

02. AutieCorp.com (Lielbritānija)

autiecorp-green

AutieCorp ir tīmekļa bāzēta darba meklēšanas un darbinieku atlases platforma – sociālais uzņēmumskuru vada un kas paredzēta cilvēkiem ar autismu. Šis pakalpojums ļauj cilvēkiem ar autismu parādīt savas atšķirīgās intereses un spējas, kā arī ar tās starpniecību sniegt viņiem formālas, specifiskās un brīvprātīgo darba iespējas pie darba devējiem, kuriem der tieši viņu talanti.

Vairāk: world-wide-website-traffic - Copy autiecorp.com | Twitter_logo_blue_email@AutieCorp | ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne

03. Bookics (Beļģija)

Bookics

Bookics piedāvā inovatīvus risinājumus imigrantu darba pieredzes izpratnes uzlabošanai, kad viņi ierodas citā valstī, lai palielinātu viņu izredzes tajā atrast piemērotu.

Bookics vīzija ir radīt jaunu valodu, kurā teikumus var aizstāt ar zīmējumu secību.

Bookics jau ir izveidojuši un publicējuši grāmatu un ceļošanas izmēra bukletu, kas palīdz ārstiem un pacientiem sazināties, ja viņi nerunā vienā un tajā pašā valodā. Šo grāmatu līdz ar citām izmanto Sarkanā Krusta organizācija. Iegātājieties to Amazon.

Vairāk: world-wide-website-traffic - Copy bookics.com | Twitter_logo_blue_email@bookics | ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne | asset.f.logo.lg_e Bookics

04. Career Moves (Austrija)

LOGO_career-movesCareer Moves ir vērsta uz cilvēku ar invaliditāti spējām veikt savus darba pienākumus un konsultē uzņēmumus, kā kļūt par invalīdiem draudzīgiem un atvērtiem uzņēmumiem, kā pēc iespējas labāk izmantot cilvēku ar invaliditāti potenciālu.

Kā starpnieks, kas strādā ar cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, Career Moves galvenais vēstījums ir, ka

cilvēkus ar īpašajām vajadzībām ir jāvērtē pēc viņu snieguma, nevis – invaliditātes.

Vairāk: world-wide-website-traffic - Copy careermoves.at | Twitter_logo_blue_email@CareerMovesAT | ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne | asset.f.logo.lg_e CareerMoves

05. COMPRENEURSHIP (Vācija)

COMPRENEURSHIPLīdzuzņēmējdarbība ir par studentiem un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kas strādā un mācās kopā vadīt uzņēmumu.

Tā apvieno mācību apguvi darbojoties, pakalpojumu apmācības un iekļaujošos uzņēmējdarbības modeļus, iesaistot nelabvēlīgajos apstākļos esošos iedzīvotājus kā piegādātājus, izplatītājus, darbiniekus, ārštata darbinus vai brīvprātīgos. 

Ilgtermiņa vīzija: Līdzuzņēmējdarbīgo* universitāšu parādīšanās – līdzīgi uzņēmējdarbības universitātēm, bet vairāk atvērtām un orientētām uz nelabvēlīgajos apstākļos esošajiem cilvēkiem un ar sevišķi svarīgu apņemšanos veicināt solidaritāti, daudzveidību un iekļaušanu.

Tas būs tas brīdis, kad līdzuzņēmējdarbība sāks realizēt savu ekonomisko, sociālo un izglītojošo potenciālu.

* līdzuzņēmējdarbīgās iniciatīvas ir veicinoši un pārraugāmi uzņēmējdarbības centieni, kas uzsver mācīšanos (kompetences – COMpetences), izpratni (COMprehension), apmaiņu (komunikāciju – COMmunication) un piederību (kopiena – COMmunity).

Vairāk: world-wide-website-traffic - Copy compreneurship.eu | Twitter_logo_blue_email@VogelMP | ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne

06. Kopienā balstītu uzņēmumu attīstīšana, Civitas Fonds pilsoniskajai sabiedrībai (Rumānija)

Logo-CivitasKopienā balstītie uzņēmumi (KBU) tiek definēti, kā uzņēmumu veidi, kas darbojas lauku attālajos rajonos un ir balstīti uz vietējo dabas resursus lietderīgu izmantošanu.

KBU attīstīšanas process vadās pēc noteiktas metodoloģijas:

  • identificējot attiecīgos vietējos ekonomiskos līdzekļus
  • iesaistot cilvēkus, kas vēlas ražot / audzēt attiecīgo produktu
  • iesaistot vietējās pārvaldes institūcijas, atbalstīt šo asociatībo struktūru.

Vairāk: world-wide-website-traffic - Copy civitas.ro | Twitter_logo_blue_email@AutieCorp | ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne

07. Pieci klikšķi, lai izplānotu nākotni (Itālija)

Five click to plan your future

Ja Jūs profesionāli nodarbojaties ar skriešanu, tad Jums ir treneris. Bieži vien šo lomu veic noteikta lietotne (app), kas palīdz Jums kontrolēt Jūsu mērķus. Piedāvātās lietotnes un tīmekļa vietnes pamatā ir tā pati doma: dažreiz cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība, lai izplānotu idejas realizēšanu.

Šī tīmekļa vietne ir savienota ar mobilo lietotni, caur kuru jaunieši var veidot, plānot un kontrolēt karjeras attīstības plānus.

Šī lietotne ir “privātskolotājas”, kas uzrauga atskaites puktu sasniegšanu un īstenošanas termiņus. Projekta mērķis ir nodrošināt “gudru” tiešsaistes rīku, kas ļaus Jums ar 5 soļu atbalstu īstenot savu ideju. Projekts netiks savienots ar konkrēto darba vietu. Tas tiks izmantots, lai palīdzētu Jums plānot savu profesionālo nākotni.

Vairāk: ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne

08. Fork in progress – cook & social business (Itālija)

Fork_in_progre

Dakša darbībā (Fork in progress) ir restorāns, kurā tiek pasniegti tradicionālās virtuves ēdieni pagatavoti no kvalitatīviem vietējiem produktiem, un tas veicina ēdiena pagatavošanu kā neformālās izglītības, nodarbinātības attīstīšanu un sociālās vērtības ražošanu Fodžijā (Foggia), Puļjas (Puglia) reģionā Itālijā.

Ēdienu gatavo vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem draud sociālā atstumtība, kopā ar viesnīcu vadības skolu studentiem mācību virtuvē, kas attīsta solidaritāti starp paaudzēm: seši “vectēvs un mazdēls” pāri, viens katrai nedēļas dienai, sniedz savu ieguldījumu ikdienas ēdienkartes izstrādāšanā.

Vairāk: world-wide-website-traffic - Copy forkinprogress.it | Twitter_logo_blue_email@Forkin_Progress | ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne

09. No atkritumiem līdz wow! (Itālija)

logoquidblack

Paņemiet izcilas kvalitātes Itālijā-izgatavotus produktus, pievienojiet nelielu komandu no vietējiem modes direktoriem un sajauciet ar vietējo dizaineru radošumu. Neaizmirstiet specializējošo drēbnieku zināšanas. Un, protams, slepeno sastāvdaļu – QUID.

QUID darbinieki ir sievietes no nelabvēlīgas vides radošās komandas rūpīgā uzraudzībā. QUID materiāli – viņu darbiem mēs izvēlamies tikai labākos, neizmantotos augstākās kvalitātes materiālus un audumus tādā veidā pasargājot tos no nonākšanas atkritumu tvertnē. QUID klienti saņem 100% ekoloģiskā produkta garantiju, jo tas izgatavots no otrreizējās pārstrādes atgriezumiem. QUID zīmolu partneri – pārvēršot neizmantotos atgriezumus unikālajos darbos gudrajā, videi-draudzīgajā un modes-atjautīgajā veidā QUID palīdz partnerzīmoliem optimizēt savu atkritumu savākšanas stratēģiju, vienlaikus piedāvājot viņiem konkrētu formulu efektīvajai sociālajai atbildībai.

Vairāk: world-wide-website-traffic - Copy progettoquid.it | Twitter_logo_blue_email@Progettoquid | ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne | asset.f.logo.lg_e Progettoquid

10. Jo.B Job “Bosco di Capodimonte” (Itālija)

Job_Bosco_di_Capodimonte

Projekta mērķis ir izmantot dīkstāvē esošos publiskos aktīvus, kuriem ir augsts tūrisma potenciāls, lai radītu darba vietas un atdzīvinātu vietējās tradīcijas.

Real Bosco di Capodimonte ir milzīgs parks Neapolē – vairāk nekā 134 hektāri. Parkā ir muzejs Capodimonte, dažādu mazo celiņu, zālāju, koku un augu ieskauts. Tajā ir arī vairākas vēsturiskās ēkas, kas ir pamesta un neizmantotas. Turklāt netiek nodrošināti pakalpojumi, kas padarītu šo vietu pievilcīgu apmeklētājiem.

Projekta ideja ir veidot virkni produktīvu aktivitāšu, kas pārveidos Bosco par pievilcīgu vietu, piemēram, tādi pakalpojumi kā naktsmītnes, tūrisma centri, velosipēdu noma, atpūtas vietas, brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšana un publiskās keramikas laboratorijas izveidošana.

Vairāk: Twitter_logo_blue_email@DeBernardoFabio | ESIC-icon ESIC Tīmekļa vietne

Informācija, attēli un foto: (c) http://socialinnovationcompetition.eu/

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *