Līdzdalības budžetēšanas komunicēšana: Vai tas ir vienkārši?

Kā process līdzdalības budžetēšana ir mēnešus garš ativitāšu kopums, kas prasa rūpīgu sagatavošanos un koordinētu izpildi. Nekad nepietiek tikai ar vienu vai diviem atbildīgajiem, jo iedarbīga līdzdalības budžetēšana iesaista dažādas ieinteresētās puses – pašvaldību darbiniekus, izpildītāju aģentūras, kopienu līderus un ietekmētājus (influencers), partnerības organizācijas, dažādas pilsoņu grupas. Katrai no iesaistītām pusēm nepieciešama īpaši pielāgota komunikācijas stratēģija, t.sk. atškirīgi komunikācijas uz ziņu izplatīšanas kanāli, rīki, stili un pat saturs.

Līdzdalības budžeta iespējošana Baltijas jūras reģionā” (EmPaci)  projekta partneri ir sagatavojuši “Komunikācijas un izplatīšanas plāna vadlīnijas” pašvaldības iestāžu pārstāvjiem un komunikācijas speciālistiem, kas strādā ar pašvaldībām, lai palīdzētu sagatavoties visaptverošam līdzdalības budžetēšanas procesam. Paturot prātā sociālo, ekonomisko, demogrāfisko, politisko un kultūru dažādību pašvaldībās, vadlīnijas uzlabo izpratni par komunikācijas un informācijas izplatīšanas jautājumiem, kas is aktuāli visiem – iedarbīgiem līdzdalības budžetēšanas elementiem, pielietojamām teorētiskām koncepcijām, kā arī prakstiskiem piemēriem, kuri var palīdzēt identificēt riskus un iespējas. “Komunikācijas un izplatīšanas plāna vadlīnijas” iepazīstina lasītājus ar:

  • Galvenajiem soļiem komunikācijas un izplatīšanas plānošanā;

  • Iedzīvotāju vajadzību izvērtēšanas un ieinteresēto pušu analīzes metodēm un rīkiem;

  • Specifiskiem aspektiem, ko jāņem vērā, uzsākot komunikāciju ar sabiedriski mazaktīvām iedzīvotāju grupām (piemēram, jauniešiem, senioriem, bezdarbniekiem);

  • Galveno ziņu un vizuālo materiālu konstruēšanas, kā arī komunikācijas un informācijas izplatīšanas rīku un kanālu izvēles pamatprincipiem,

  • Galvenajiem šķēršļiem, kas ietekmē plānotās aktivitātes,

  • Komunikācijas un izplatīšanas koordinēšanu, pārraudzību un izvērtēšanu.

Lai gan izstrādātās vadlīnijas ir universālas un var tikt pielietotas, veidojot vietējām vajadzībām pielāgotas komunikācijas un izplatīšanas aktivitātes, dokuments apkopo EmPaci projekta partneru pieredzes, uzsverot pieeju un iespējamo radošo risinājumu dažādību. Visas pieejas satur partnerības vadīšanu. Katra mērķa grupa prasa īpašu uzmanību līdzdalības soļu un resultātu izziņošanā, tāpēc individuāla pieeja, radošums un jēgpilnas partnerības izveide ir līdzdalības budžetēšanas panākumu atslēgas.

Līdzdalības budžeta veidošana ir demokrātiskas lēmumu pieņemšanas process, kurā ikviens iedzīvotājs var piedalīties pašvaldības vai valsts budžeta plānošanā un ieviešanā. Baltijas jūras reģionā līdzdalības budžetēšanas procesu ir pilnā mērā apguvušas neskaitāmas pašvaldības. Ja esi ieinteresēts saņemt atbalstu sava līdzdalības budžeta iniciatīvas attīstīšanai, sazinies ar savas valsts vai tuvāko EmPaci partneri. Vairāk par projektu var uzzināt www.empaci.eu tiešsaistes vietnē.

Attēls no Dean Moriarty, Pixabay

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *