Metodikas izstrāde un apmācības par sociālās uzņēmējdarbības atpazīšanu un veicināšanu Latvijā

Domnīca “Providus” sadarbībā ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs” un vairākām nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem sagatavos divas metodikas un apmācīs Labklājības ministrijas un finanšu institūcijas “Altum” darbiniekus par to, kā atpazīt un veicināt sociālo uzņēmumu darbību Latvijā.

Domnīca “Providus” 2016.gada 21.jūlijā noslēdza līgumu ar Labklājības ministriju par divu metodiku izstrādi un apmācību nodrošināšanu. Pamatojoties uz līgumu, tiks izstrādātas divas metodikas:

“Sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju un to piemērošanas metodika”;

“Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas metodika”.

Metodiku ietvaros tiks veiktas arī apmācības.

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts ir jauns koncepts ne tikai Latvijā, bet salīdzinoši nesen nostiprinājies arī citur pasaulē. Pagājušā gadsimta 80.gados Eiropā arvien biežāk tika veidoti uzņēmumi, kuru primārais mērķis nebija gūt finansiālu labumu tā īpašniekiem, bet gan dot labumu sabiedrībai kopumā, risinot kāda svarīgas un sabiedrībai nozīmīgas problēmas, kuras valsts nevar atrisināt un privātās sektors ar to nenodarbojās, jo nav finansiāli izdevīgi. Sākotnēji lielākā daļa sociālo uzņēmumu tika veidoti, lai radītu darbavietas noteiktām personu grupām, piemēram, personām ar invaliditāti vai ilgstošiem bezdarbniekiem. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā sociālās uzņēmējdarbības koncepts ir attīstījies – nu jau sociālo uzņēmumu skaits Eiropā sasniedz vairākus simtus tūkstošus. Tie ne tikai rada darbavietas noteiktām personu grupām, bet arī ražo preces un sniedz pakalpojumus, tādējādi risinot dažādas sabiedrībai svarīgs problēmas. 2014.gada 14.oktobrī Ministru kabinetā tika apstiprināta koncepcija “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”, kas paredz uzsākt jaunu politikas iniciatīvu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Pateicoties ES finansējumam, Labklājības ministrija īstenos pilotprojektu „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, kura ietvaros sociālie uzņēmumi Latvijā varēs saņemt grantus un izveidot vai attīstīt sociālo uzņēmējdarbību.

Metodikai “Sociālo uzņēmumu pazīmes, atlases kritēriji un to piemērošanas metodika” ir vairāki mērķi. Primārais mērķis ir sniegt teorētiskus un praktiskus ieteikumus par to, kā izprast un atpazīt sociālos uzņēmumus, nošķirot tos no citiem uzņēmumiem vai nevalstiskām organizācijām. Tāpat metodikā tiks piedāvāti risinājumi sociālo uzņēmējdarbību veicinošam tiesiskam ietvaram, tai skaitā, apskatot pašvaldības iespējas piedalīties sociālās uzņēmējdarbības iniciēšanā un attīstībā.

puzzle-654957_960_720

Metodikas “Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumenti un atbalsta sniegšana” izstrādes virsmērķis ir valsts līmenī noteikt efektīvu risinājumu tālākām sociālo uzņēmumu atbalsta formām un programmām, uzsākot pilnvērtīgas un efektīvas atbalsta sistēmas veidošanu un piedāvājot atbalsta virzienus un risinājumus sociālajiem uzņēmumiem, sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Latvijā, kā arī veicināt to veiksmīgu realizāciju.

IMG_5197

Metodiku izstrādē iesaistīsies vairāki sadarbības partneri, kur “Sociālās inovācijas centrs” pārstāvēs Renāte Lukjanska un Anita Stirāne, biedrība “Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija”, kuru pārstāv Madara Peipiņa, SIA “B un B projekti”, kuru pārstāv Jānis Balevičš un Jūlija Kuzņecova, SIA “Ardenis-consult”, kuru pārstāv Gatis Kristaps un Edmunds Valantis. Papildus tam, Metodiku izstrādē tiks piesaistīti arī citi eksperti – sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītājs no Igaunijas – Jaan Aps, sociologs un antropologs Viesturs Celmiņš, kā arī eksperte, sociālās uzņēmējdarbības forumu rīkotāja  – Egita Prāma.

SIC_LM_GATAVS

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *