Līdzdalības budžetēšanas iespējošana ar informācijas tehnoloģiju palīdzību

Jauna līdzdalības budžetēšanas procesa iespējošana ir visai izaicinoša – ir jāpieņem daudz lēmumu. Nav divu vienādu līdzdalības budžetēšanas procesu, jo katrs ir cieši salāgots ar vietējiem normatīvajiem aktiem, politiskajiem mērķiem un demogrāfisko situāciju. Tomēr tas nenozīmē, ka  no citām iniciatīvām nevar mācīties.

Gandrīz visi mūsdienu biznesa vai sabiedriskā sektora procesi prasa informācijas tehnoloģiju (IT) iesaisti. Līdzdalības budžetēna šajā ziņā nav izņēmums. IT var palīdzēt izveidot iekļaujošāku un interaktīvāku iedzīvotāju iesaistes pieredzi, kā arī stiprināt sabiedrības iesaistes praksi. Projekts “Līdzdalības budžeta iespējošana Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) ar Rostokas Universitātes atbalstu ir izpētījis IT risinājumus, kas nodrošina līdzdalības budžetēšanu. Izstrādātais Līdzdalības budžetēšanas funkciju matricas rīks un tā pielietošanu skaidrojošie materiāli ir atrodami EmPaci projekta mājaslapā.

Līdzdalības budžetēšanas funkciju matricas digitālais rīks analizē 50 pilsētas atbilstoši 47 funkcionālajiem kritērijiem. Galvenā rīka ideja ir salīdzināt un tādā veidā mācīties no citām līdzdalības budžetēšanas iniciatīvām visā pasaulē. Tas domāts pilsētām (pašvaldībām), kas tuvākajā laikā plāno ieviest vai uzlabot līdzdalības budžetēšanas praksi, atbildot uz sekojošiem jautājumiem:

  • Kādas pilsētas praktizē līdzīgas IT risinājumu funkcijas? Piemēram, kādas vēl pilsētas ieviesušas datu failu augšupielādes funkciju?
  • Ko varam mācīties no katra atsevišķa piemēra?
  • Kādus funkcionālos rīkus lieto lielākā daļa līdzdalības budžetēšanas iniciatīvu un kas ir uzskatāms par labo praksi?
  • Kur tiešsaistē var aplūkot dažādu pilsētu uzturētās līdzdalības budžetēšanas platformas?

Tāpat tika izstrādāti trīs papildinošie dokumenti, kas skaidro matricā salīdzinātos datus:

 

Dokuments 1 satur Funkciju matricas lietošanas pamācību un detalizētu aprakstu par filtrēšanas un datu lejuplādes iespējām. Tas palīdz izprast, kā piekļūt informācijai un kā tā ir strukturēta.

Dokuments 2 attēlo pielietojamības analīzi, balstoties uz Līdzdalības budžetēšanas funkciju matricas rīku kā datubāzi. Tas izceļ labās prakses pielietošanas funkcijas līdzdalības budžetēšanas tiešsaistes platformās ar īpašu uzsvaru uz e-iesaistes kritēriju, lai izvērtētu piekļuvi platformai cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.

Dokuments 3 sniedz ieskatu īpašā ar līdzdalības budžetēšanu saistīto funkciju  katalogā. Tas ļauj līdzdalības budžetēšanā ieinteresētām pilsētām uzzināt par iespējamiem ieviešanas procesa elementiem un to nozīmi, kā arī ņemt piemēru prakstiskajā ieviešanā, atbilstoši vietējām vajadzībām.

Lai uzzinātu vairāk par EmPaci projektu, seko līdzi jaunumiem mājaslapā www.empaci.eu. Projekta mērķis ir iedrošināt vairāk pašvaldību un pilsoņu iesaistīties līdzdalības budžetēšanā, uzlabojot pašvaldību kapacitāti, starptautisku sadarbību un sadarbību starp pašvaldībām un pilsoņiem visā Baltijas jūras reģionā. Līdzdalības budžetēša ir demokrātisks lēmumu pieņemšanas process, kurā ikviens iedzīvotājs var piedalīties pašvaldības vai valsts budžeta plānošanā un ieviešanā. Baltijas jūras reģionā līdzdalības budžetēšanas procesu ir pilnā mērā apguvušas neskaitāmas pašvaldības. Ja esi ieinteresēts saņemt atbalstu sava līdzdalības budžeta iniciatīvas attīstīšanai, sazinies  ar savas valsts vai tuvāko EmPaci partneri. Vairāk par projektu var uzzināt www.empaci.eu tiešsaistes vietnē.

Kopā mums ir spēks vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa lēmumu ietekmēšanā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *