Pirmais salīdzinošais pārskats par sociālajiem uzņēmumiem ES

Social Enterprise in EU

2011. gadā Eiropas Komisija uzsāka Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu, šis iniciatīvas rezultātā tika veikts pētījums par sociālajiem uzņēmumiem 28 ES dalībvalstīs un Šveicē. Šis ir pirmais šada veida pētījums, kurā iezīmē galvenās sociālā uzņēmuma iezīmes un izmanto vienotas definīcijas un pieejas.

Pētījumā secināts, ka sociālie uzņēmumi ir nozīmīgi ilgtspējīgā izaugsmē un sociāli-ekonomisko un vides izaicinājumu risinājumu meklēšanā, taču tikai dažās ES valstīs ir tiesiskais ietvars, kas veicinātu un atbalstītu šāda veida uzņēmumus.

Pētījumā arī identificētas galvenās barjeras, ar kurām saskaras sociālie uzņēmumi:

  • vāja atpazīstamība un atzīšana nozarē,
  • pašreizējo juridisko un reglamentējošo noteikumu ierobežojumi,
  • ierobežotie finanšu resursi,
  • apgrūtināta piekļuve tirgum,
  • uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības struktūras, apmācības, un darbaspēka attīstības trūkums

Pētījumā arī tiek ierosināta jauna sociālā uzņēmuma definīcija:

“autonoma organizācija, kas apvieno sociālo mērķi ar saimniecisko darbību.”

Kā arī norādīts, ka vairākās valstīs saistītās struktūras ir nepietiekami attīstītas un sadrumstalotas, taču, neskatoties uz to, septiņās ES valstīs tiek izstrādāts sociālā uzņēmuma tiesiskais un politiskais ietvars.

Vairāk informācijas: Pētījuma kopsavilkumā un ziņojumos pa ES valstīm (angļu val.).

Avots: Euclidnetwork.eu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *