Sociālās uzņēmējdarbības tīklošanas un izglītības iespēju uzlabošana Baltijas jūras reģionā

Fishing Shell Beach Fish Lake Fishing Net Sea
Fishing Shell Beach Fish Lake Fishing Net Sea

Mūsdienās sociālā uzņēmējdarbība tiek atzīta par ietekmīgu instrumentu cilvēku iesaistīšanai sabiedrībai svarīgos procesos un sociālu izaicinājumu risināšanā. Veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas pamatā ir noturīga tīkla izveide valsts, reģionālā vai starptautiskā līmenī. Dažās Eiropas valstīs sociālā uzņēmējdarbība joprojām ir nenoturīga un tai nepieciešams aktīvāks likumiskais atbalsts, veicināšana, finanšu investīcijas, tīklošanas iespējas vai elementāra informatīvā bāze par iespējām un efektīvu vadību ietekmes radīšanai, un Baltijas jūras reģions nav izņēmums.

Viens no atbalsta instrumentiem, kas sniedz šādu atbalstu Baltijas jūras reģionā ir www.socialenterprisebsr.net tiešsaistes platforma, kas satur informāciju par sociālās uzņēmējdarbības praksēm dažādās valstīs, attīstības iespējām, pētījumiem un pasākumiem, kas ir tieši saistīti ar sociālo uzņēmējdarbību. Tā satur arī sociālo uzņēmumu datubāzi sadarbības veidošanai.  Platforma jeb mājaslapa tika radīta 2014.gadā Erasmus+ projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā (SEBS)” ietvaros un ir satur informāciju par nozīmīgiem rīkiem un pasākumiem  sociālās uzņēmējdarbības atbalstam.

Vairākas nevalstiskās organizācijas un sociālie uzņēmēji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Polijas un Dānijas apvienojās projektā, kas turpinās SEBS projektā iesākto, lai veidotu kvalitatīvāku sociālās uzņēmējdarbības tīkla atbalstu Baltijas jūras reģionā. Partnerībai pievienojās arī jaunas partneru valstis un organizācijas.

Jaunā projekta nosaukums ir “Sociālās uzņēmējdarbības tīklošanas un izglītības iespēju uzlabošana Baltijas jūras reģionā” un tā galvenais mērķis ir turpināt organizāciju tīkla attīstīšanu un paplašināšanu, dalīties ar labās prakses piemēriem, izglītojot, aizstāvot intereses un pētot sociālo uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģiona valstīs, kā arī palielinot projekta atpazīstamību. Projekts palīdzēs uzlabot esošo un jaunizveidoto sociālo uzņēmumu sniegumu un efektivitāti sociālās uzņēmējdarbības jomā.

 

Projektā iesaistītie partneri:

Sociālās inovācijas centrs (Latvija),

Sociale Entreprenører i Danmark (Dānija),

Stowarzyszenie “Baltycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych” (BISER) (Polija),

Kasvuhuone – Growth Room Cooperative (Somija),

Kveikja (Islande),

Eesti Külaliikumine Kodukant (Igunija),

Socialiniu investiciju fondas (Lietuva).

 

Paredzamie projekta rezultāti:

  • sadarbības organizāciju tīkls sociālās uzņēmējdarbības atbalstam Baltijas jūras reģionā,
  • platforma ar jaunāko informāciju par izglītības un tīklošanas atbalsta iespējām sociāliem uzņēmējiem,
  • jauni inovatīvi pētījumi un metodoloģijas
  • papildināta Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmumu datubāze,
  • radīta jauna platformas nodaļa interesentiem un atbalstītājiem,
  • popularizēti sociālai uzņēmējdarbībai veltīti pasākumi (semināri, konferences, tīklošanas pasākumi u.c.),
  • uzlabots zināšanu līmenis par sociālo uzņēmējdarbību dažādu informatīvo pasākumu ietvarosinformēšana par pieejamiem finanšu un cita veida atbalsta instrumentiem sociālās uzņēmējdarbības atbalstam Baltijas jūras reģionā,
  • identificēti un popularizēti citi reģiona sociālās uzņēmējdarbības atbalsta tīkli.

Projekts tika uzsākts 1.12.2017 un turpināsies līdz 31.05.2020.

logos

 

Erasmus+_l
Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *