Uzsākts Erasmus+ KA1 mobilitātes projekts “Māksla kā iespēja (Art as opportunity)”

Māksla kā iespēja

SOCart

KA1 mobilitātes projekta “Māksla kā iespēja” ietvaros Sociālās inovācijas centrs īstenos 2 mobilitātes darbinieku personiskās un organizācijas kopumā prasmju un kapacitātes celšanai, apgūstot jaunas mācību metodes.

Sociālās inovācijas centra izaicinājums nākošajam periodam ir popularizēt sociālo mākslu (social art, social artristry) kā tādu disciplīnu, kas meklē ilgtspējīgus, atbildīgus un efektīvus risinājumus, kuri veicina katra sabiedrības locekļa labklājību un/vai pievērš sabiedrības uzmanību un motivē meklēt risinājumus izaicinošām un sarežģītām problēmām, saistītām ar invalīdu, nabadzīgo, bezdarbnieku, imigrantu un citu maz pārstāvētu sabiedrības daļu jautājumiem un problēmām, palielinot sabiedrības sociālo un pilsonisko, kā arī personisko izaugsmi.

Projekta aktivitātes

Projekta pirmās mobilitātes laikā SIC pārstāve Anita Stirāne apmeklēs Kultūras asociāciju VIAINDUSTRIAE (Itālija) (vairāk par organizāciju šeit). Organizācija darbojas vienā no sociālekonomiski mazāk attīstītiem apgabaliem Itālijā, kuros ir aktuālas tādas problēmas kā izolācija, narkotikas, bezdarbs, rasu integrācija jautājumi. Lai piesaistītu problēmu risināšanai uzmanību, biedrība realizē dažādus sociālos un kultūras projektus. Asociācija veido dažāda veida publikācijas medijiem un lieto inovatīvu pieeju jauno mediju formātā. Asociācija piedāvā un realizē apmācības un motivāciju caur kultūras projektiem. Aktivitātes, kuras realizē biedrība ir vērstas, lai veicinātu sociālo un pilsonisko izaugsmi, jo īpaši attiecībā uz atstumtajiem jauniešiem, migrantiem, invalīdiem.

Otrās mobilitātes ietvaros A.Stirāne dosies uz apmācībām Olde Vechte Foundation, Ommen, Nīderlandē (vairāk par organizāciju šeit). Organizācijai ir vērā ņemam pieredze neformālās izglītības, personības attīstības, trenēšanas, sociālajā un kultūras darbā. Organizācija apmācībās lieto izstrādātas apmācību metodes, kas tiek adaptētas dažādos projektos.

Projekta norises laiks

Projekta kopējais norises laiks: 2016.gada 1.augusts līdz 2018.gada 31.janvāris

Projekta mērķi

  • iegūt zināšanas par sociāli orientētu mākslas projektu realizēšanu un partnerības veidošana turpmākai sadarbībai sociālās mākslas virziena attīstīšanai Latvijā.
  • apgūt jaunas, radošas, inovatīvas mācību un personību attīstošas metodes un pārņemt labo praksi, lai nākotnē šīs zināšanas izmantotu apmācību un inovācijas pārneses projektos pieaugušo izglītībā.

Konkrētie projekta mērķi:

  1. veikt ēnošanu partneruzņēmumā;
  2. apmeklēt personības attīstības dinamisko treniņu;
  3. konsultēties par turpmāko mentorēšanu un sadarbību zināšu aprobācijā SIC turpmākajā darbībā;
  4. konceptuāli vienoties par turpmāko sadarbību projektu izstrādē.

 

Ietekme un ieguvumi

Šī projekta mobilitātes ir pirmais solis iespējā sociālo mākslu izvērst Latvijā kā iespējamu platformu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai šajā jomā, tādā veidā ne tikai tieši ietekmējot apmācāmos konkrētā mācību procesā, bet arī perspektīvā dodot papildus izaugsmes iespējas, sniedzot iespēju uz patstāvību, neatkarību un sevis nodrošināšanu.

Eiropas līmenī sociālā māksla ir izplatīta tikai atsevišķos reģionos. Projekta rezultāti ļaus uzzināt par šo jomu plašam ieinteresēto lokam un caur projektiem kopīgi realizēt jaunas idejas.

 

logosbeneficaireserasmusrightfunded

 

Projekts tiek finansēts Erasmus+ programmas  KA1  ietvaros. Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *