Darbnīcas par radošuma, inovētspējas un uzņēmējdarbīcas mācīšanu un koučingu

2020.gada vasarā VISION projekta partneri no dažādiem sektoriem ir veikuši vairāk par 130 intervijām ar ekspertiem no četrām projekta projekta fokusa jomām: (1) Sociālā ietekme, (2) Industrijas 4.0 un darba tirgus nākotne, (3) Digitālā transformācijas un (4) Gatavība pievērsties jaunām tēmām un metodēm. Izglītības zinātņu, tehnoloģiju, uzņēmējdarbības, nevalstiskā sektora, fondu un aktīvisma pārstāvju-ekspertu intervijas tika rūpīgi pierakstītas, kodētas un analizētas. Tā rezultātā tika izkristalizētas galvenās tendences un izaicinājumi radošuma, inovāciju un uzņēmējdarbības mācīšanā un koučingā, kas pasaulē būs īpaši aktuāli 2030.gadā.

Balstoties uz intervijās iegūtiem datiem, VISION projekta partneri pašlaik ir praktisku darbnīcu vadīšanas posmā, kad tiek kopīgi apsriesti un izvērtēti iegūtie secinājumi. Darbnīcas norisinās vairākos posmos:

  • Iekšējās konsolidācijas darbnīcas | Četru augstāk minēto tematisko jomu līderi apsprieduši galvenos secinājumus, kas tika ietgūti katras jomas intervijās. Kopumā tika noorganizētas četras tiešsaistes darbnīcas, kurā tika pielietots Ideaclouds rīks, kas ļāva efektīvi prezentēt un sakārtot secinājumus atbilstoši tam, cik relevants būs katrs no apgalvojumiem (tendences, izaicinājumi) 2030.gadā. Šis posms apzīmē sagatavošanos nākošo darbnīcu darbam ar ārējiem VISION projekta ekspertiem.
  • Ārējās konsolidācijas darbnīcas | Kopumā četras tiešsaistes darbnīcas pulcē projekta izstrādes partnerus (pirmās divas darbnīcas) un projekta ārējos partnerus (divas pēdējās darbnīcas), lai apspriestu galvenos secinājumus no pirmajām projekta konsolidācijas darbnīcām un izstrādātu 10 gadu attīstības prognozes tām tendencēm un izaicinājumiem, kas tiek skatīti kā svarīgākie radošuma, inovētspējas un uzņēmējdarbības mācīšanas un koučinga jomās. Ideaclouds rīks ļaus izvērtēt, atlasīt un apspriest svarīgāko ar plašāku ekspertu loku. Šis posms ļaus sagatavoties pēdējai darbnīcai, kas padziļināti analizēs aktuālo, kas tiek sagaidīts pēc 10 gadiem.
  • Padziļinātās anlīzes darbnīcas | Pēdējā darbnīca notiks 2021.gada janvārī un tajā tiks izrunāts kopējais skatījums uz radošuma, inovētspējas un uzņēmējdarbības mācīšanu un koučingu. Projekta partneri konstruēs scenārijus, diskutēs un identificēs jomas un tēmas, kas pārklājās, kopīgās un atšķirīgās tēmas, kas ļaus pilnvērtīgi sagatavoties ziņojuma izstrādei.

Konsolidācijas darbnīcas tiek organizētas šī gada oktobrī un novembrī. Sociālās inovācijas centrs, kas kopā ar Social Impact Exchange (SIX) no Lielbritānijas atbild par sociālās ietekmes jomu projektā ( Area A), bija atbildīgs par 13.novembrī aizvadīto darbnīcu. Šonedēļ tiek plānotas vēl divas darbnīcas, kas ļaus apkopot visus secinājumus no četrām izpētes jomām un izstrādāt kopējo vīziju, ko tālāk prezentēt ekspertiem, kas tikuši intervēti vai vēl nav bijuši iesaistīti projektā, bet kuru ieguldījums ir būtisks ziņojuma izstrādē. Sekojošās darbnīcās tiks prezentēti un izrunāti 120+ interviju apkopjumi.

 

Tiešsaistes darbnīcas par radošuma, inovētspējas un uzņēmējdarbības mācīšanu un koučinku 2030.gadā

Darbnīcas ar izglītības, sociālās ietekmes, izglītības tehnoloģiju un citu jomu ekspertiem notiks 23. un 27. novembrī plkst. 13:00-15:00 CET (14:00-16:00 pēc Latvijas laika) un abas darbnīcas būs vienādi strukturētas. Ja vēlies piedalīties kādā no konsolidācijas darbnīcām, lūdzam sazināties ar beata@socialinnovation, lai saņemtu papildu informāciju un pieeju tiešsaistes darbnīcai.

 

Projekta partneri

 

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *