FIT projekta apmaiņas brauciens uz Rusi, Bulgārijā, 3.-7. aprīlis

 • Quote pf Paul Valery in City Art Hotel, Ruse, Bulgaria
 • Near Danube, Ruse, Bulgaria
 • City Center, Ruse, Bulgaria
 • City Center, Ruse, Bulgaria
 • City Center, Ruse, Bulgaria
 • At the District Information Point, Ruse, Bulgaria
 • Presentation at the District Information Point, Ruse, Bulgaria
 • Presentation at the District Information Point, Ruse, Bulgaria
 • FIT Partners - photo together, Ruse, Bulgaria
 • On the way to the municipality, Ruse, Bulgaria
 • At the Municipality, Ruse, Bulgaria
 • Meeting with the vice mayor Strahil Karapchanski at the municipality, Ruse, Bulgaria
 • With the Bulgarian Partner at the municipality, Ruse, Bulgaria
 • Portuguese Partner talking to the vice mayor at the municipality, Ruse, Bulgaria
 • Outside of the minucipality, Ruse, Bulgaria
 • City Center, Ruse, Bulgaria
 • University of Ruse, Ruse, Bulgaria
 • Working on the FIT portal at the University of Ruse, Ruse, Bulgaria
 • Working on the FIT portal at the University of Ruse, Ruse, Bulgaria
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • At the
 • Dinner at the traditional Bulgarian restaurant
 • PhotoELF Edits:2014:04:16 --- Batch Resized
 • Excursion in Veliko Tarnovo, Bulgaria
 • Excursion in Veliko Tarnovo, Bulgaria
 • Excursion in Veliko Tarnovo, Bulgaria
 • PhotoELF Edits:2014:04:16 --- Batch Resized
 • Excursion in Veliko Tarnovo, Bulgaria
 • PhotoELF Edits:2014:04:16 --- Batch Resized
 • PhotoELF Edits:2014:04:16 --- Batch Resized
 • PhotoELF Edits:2014:04:16 --- Batch Resized
 • PhotoELF Edits:2014:04:16 --- Batch Resized
 • Visiting an old monestary in the mountains, Bulgaria
 • Visiting an old monestary in the mountains, Bulgaria
 • Baklava during break while working on the FIT portal at the University of Ruse, Ruse, Bulgaria
 • Baklava during break while working on the FIT portal at the University of Ruse, Ruse, Bulgaria
 • Baklava during break while working on the FIT portal at the University of Ruse, Ruse, Bulgaria
 • FIT Certificate of attendance

Eiropas Savienības karogs - Mūžizglītības programma Projekts tiek finansēts Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships darbības ietvaros (vairāk par šo programmu šeit). Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.

Aprīļa sākumā FIT projekta partnerorganizācija no Bulgārijas “Iniciatīvas pilsoniskajai sabiedrībai” (Initiatives for Civil Society) organizēja 2. mobilitātes tikšanos. Mobilitāte notika Bulgārijas pilsētā Rusē, kas arī tiek dēvēta par Mazo Vīni tās arhitektūras dēļ, ir pazīstama par daudzajām pirmajām inovācijām Bulgārijā un atrodas tikai ap 70 km no Bukarestes, Rumānijas galvaspilsētas, kas veicina dažādas iespējas starp-robežu sadarbības projektiem. Līdz ar to lielākā daļa projekta dalībnieku izvēlējās lidojumu līdz Bukarestei, kas deva viņiem iespēju šķērsot pirmo no diviem tiltiem pāri Donavas upei, kas savieno Bulgāriju un Rumāniju, jeb Ruses-Džiurdžu tiltu (the Ruse-Giurgiu Bridge), kas arī ir zināms, kā Sadraudzības tilts, un atvērts 1954. gadā.

Mobilitātes programma bija intensīva, pilna ar dažādiem interesantiem apmeklējumiem, ekskursijām, kultūras aktivitātēm un apmaiņām.

I diena: Sagaidīšana un informatīvie apmeklējumi

Diena sākās ar Eiropas reģionālā informācijas punkta apmeklējumu Rusē, kas ir līdzfinansēts no ES caur Eiropas Reģionālo Attīstības fondu un dibināts ar nolūku nodrošināt vieglu pieeju informācijai par ES kohēzijas politiku, valsts stratēģiskajam ietvardokumentam un finansējuma iespējām. Informācijas punkta aktivitātes turpināsies līdz 2015. gada maijam, bet mūsu apmeklējuma laikā informācijas punkta darbinieki īsumā prezentāja savas pamataktivitātes un labās prakses pieredzi Rusē. Uz apmeklējuma brīdi reģionā jau tika noorganizēt 111 informatīvie pasākumi ar vairāk nekā 3800 apmeklētājiem, kā arī dažādas kopīgas iniciatīvas sadarbībā ar bērniem un jauniešiem, pētījumu un mācību ceļojumi uz ārzemēm un vairākas publiskās prezentācijas. Informācijas punkts arī veic atjauninājumus par labo praksi un paveiktajiem projektiem vietējā ES Strukturālo Fondu portālā – vienotajā informācijas tīmekļa portālā (EU Structural Funds Portal ) un Vienotajā pārvaldes informācijas sistēmas ES strukturālajiem instrumentiem tīmekļa vietnē (Unified Management Information System for the EU Structural Instruments). Jāpiemin, ka abas tīmekļa vietnes ir pieejamas arī angļu valodā. Reģionā ir pabeigti ap 123 projektiem, kas saistīti ar pilsētas rekonstrukciju un modernizāciju, jauno tehnoloģisko iekārtu ieviešanu, sociālo rehabilitāciju un integrāciju. Sadarbībā ar Bulgārijas Neredzīgo Savienību tika organizētas vairākas aktivitātes neredzīgajiem – ēdiena gatavošanas, Braila alfabēta, pārvietošanās un orientēšanās nodarbības, izklaides terapija un fonētiskā bibliotēka. Lomovetē – klinšu kalnu putnu aizsardzības centrā – Nisovo ciematā tika uzbūvēts putnu aizsardzības centrs, tika izsekoti un nomarķēti Ēģiptes grifi un melnie stārķi, kā arī tika atjaunota palienas pļava – melno stārķu biotops. Tika izveidots sociālais uzņēmums – zupas virtuve “SPOT”, kas nodrošināja ikdienas maltīti vairāk nekā 100 cilvēkiem un izveidoja 17 jaunas darbavietas, pieņemot darbā 12 darbiniekus no riska grupām. Pašlaik tiek būvēts centrs trijām ģimenes tipa mājvietām, kas nodrošinās dzīvesvietu 36 – 42 bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām vecumā no 3 līdz 18 gadiem. Netiek aizmirsts arī par radošo profesiju pārstāvjiem – 2012. gada septembrī notika laikmetīgās pilsētas kultūras festivāls ‘Es, pilsēta’, kura ietvaros 10 dienu laikā norisinājās vairāk nekā 40 dažādi pasākumi. Savukārt, “Mājas pakalpojumu vienība” sniedz aprūpi vecāka gadagājuma cilvēkiem ar ierobežotām spējām vai arī tiem, kuri dzīvo vieni paši un nespēj paši par sevi parūpēties.

Pēc informācijas punkta apmeklējuma pilsētas pašvaldības telpās notika tikšanās ar Ruses pilsētas pašvaldības vice mēru Strahilu Karapčanski (Strahil Karapchanski), kurš izstāstīja Ruses trīs galvenos attīstības virzienus – starprobežu sadarbība (Ruse ir robežpilsēta ar Rumāniju), kultūra (Ruse tiek uzskatīta par Bulgārijas ‘brīvo garu’) un rakstnieka, Nobela prēmijas laureāta Eliasa Kanetti (Elias Canetti) dzimšanas un bērnības pilsēta. Turklāt pilsētas pašvaldība pieteicās arī Blūmberga pilsētu mēru izaicinājuma 2014 (Bloomberg’s Mayors Challenge 2014).

Pēc pusdienu pārtraukuma dalībnieki apmeklēja bērnudārzu “Zora” (“Saullēkts”), kuru apmeklē arī bērni ar īpašajām izglītības vajadzībām, kā arī “Sociālo pakalpojumu centru bērniem un ģimenēm” (“Kомплекс за социални услуги за деца и семейства“) bērniem un jauniešiem, kas atrodas sociālā riska grupās. Centrs visu cauru gadu ne tikai organizē dažādas aktivitātes bērniem, bet arī nodrošina viņus ar pagaidu dzīves vietu centrā.

Atlikušo dienas daļu dalībnieki darbojās pie FIT portāla un IKT rīkiem, pārskatot jau īstenoto funkcionalitāti un iesakot uzlabojumus un izmaiņas.

Dienas noslēgumā bija vakariņas tradicionālajā bulgāru restorānā “Chiflika”, kur projekta dalībniekiem bija iespēja izmēģināt tradicionālo Bulgāru ēdienu, kas tika pasniegts ar uguns priekšnesumu, kā arī iemēģināt deju soli tradicionālajās bulgāru dejās.

II diena: Ekskursija uz Veliko Tarnovo un Apskaidrošanas klosteri

Veliko Tarnovo ir II Bulgāru impērijas viduslaiku galvaspilsēta, arī dēvēta par “Caru pilsētu”. Pilsēta pārsteidza ar dabas skatiem – Jantras upes ielejām un trīs pavasarīgi zaļajiem vecpilsētas pils pakalniem -, arhitektūru, kas līdzīga gan Itālijas, gan Turcijas arhitektūras stiliem, un pārdomas izraisošajiem, radošajiem grafiti. Pilsētas vēsturi var iepazīt arī nesen atvērtajā multimediju apmeklētāju centrā “Tsarevgrad Tarnov” (Youtube video), kurā ir 29 vaska figūrās atainotās vēsturiskās viduslaiku personas no Veliko Tarnovo.

Nākamā pieturvieta bija Apskaidrošanas klosteris, kas atrodas apmēram pusstundas braucienā no Veliko Tarnovo, samērā augstu kalnā. Tas tika izveidots apmēram 11. gs., taču pilnībā iznīcināts Osmaņu iekarojumu laikā un atjaunots tikai 1825. gadā pēc Rila klostera tēva Zotikus (Zoticus) iniciatīvas un pilnībā no ziedojumiem. Klosteris ir bagāts ar freskām un ikonām. Viens no pazīstamākajiem klostera gleznojumiem ir “Dzīves aplis”, kuru uzgleznojis Samokovas meistarmākslinieks Zahari Zografs (Zahari Zograph) uz klostera baznīcas ārsienas. Mūsdienās klosteris kalpo, kā bibliotēka un muzejs. Vairāk par klosteri var uzzināt šeit (bulgāriski).

III diena: Darbs pie FIT portāla, IKT rīkiem un citām organizātoriskajām lietām

Mobilitātes pēdējā dienā projekta dalībnieki turpināja darbu pie FIT portāla, tika papildināts ideju klāsts Flash spēļu scenārijiem un tematiem. Viens no svarīgākajiem tematiem, kas pēc vecāku domām un profesionāļiem, kuri strādā ar bērniem ar īpašajām vajadzībām, ir seksualitāte. Taču lielākais izaicinājums – kāds ir labākais veids, kā prezentēt un mācīt par seksualitātes tēmu bērniem ar īpašajām vajadzībām? – palika atvērts diskusijām un turpmākajai pētīšanai.

Partneri arī vienojās par nākamo mobilitāšu datumiem uz Latviju un Itāliju:

 • 25.09. – 28/29.09.2014 – Mākslas darbnīcas seminārs Latvijā;
 • 25.03. – 28/29.03.2015 – “Ieraksti realitāti” digitālo mediju iemaņu attīstīšanas darbnīca, interaktīvo filmu prezentēšana un metožu attīstīšana (skolotāju un ielūgto ciemiņu tikšanās) Foliņjo, Itālijā.

Darbs pie projekta turpināsies arī laikā starp mobilitāšu tikšanās reizēm – nākamo konferences zvanu laiki jau tika nolemti šajā tikšanās dienā.

Par projektu “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (Fascinating ICT Tools for People with Disabilities – FIT):

Projekta rezultātā tiks izveidots daudzpusējs IT rīku klāsts, kā arī organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, kuru laikā notiks diskusijas par to, kā padarīt efektīvāku un labāku iemaņu apguves procesu personām ar īpašajām vajadzībām.

Projekta partnerorganizācijas:

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polija (NVO, Tīmekļa vietne)
 • Sociālās inovācijas centrs, Latvija (NVO, Tīmekļa vietne)
 • Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, Polija (Skola, Tīmekļa vietne)
 • Initiatives for Civil Society, Bulgārija (NVO)
 • Associazione VIAINDUSTRIAE, Itālija (NVO, Tīmekļa vietne)
 • Instituto Politecnico de Santarem, Portugāle (Universitāte, Tīmekļa vietne)

Vairāk par projektu šeit.

Pasākuma noslēgumā SIC pārstāve ieguva sertifikātu par dalību semināra aktivitātēs:

FIT Certificate of attendance

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

1 Atbilde

 1. October 21, 2014

  […] 03.04. – 07.04.2014. – Portāla prezentācija, ierakstīts seminārs darbiniekiem un studentiem par to, kā lietot portālu…. […]

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *