Iepazīt sociālo mākslu

Septembra beigās un oktobra sākumā SIC īstenoja pirmo mobilitāti projektā „Māksla kā iespēja” Itālijā, Vinjolā un Folinjo, apmeklējot partnerorganizāciju VIAINDUSTRIAE un tās sadarbības partnerus, neformālās grupas ar mērķi iepazīt sociālo mākslu kā līdzekli izglītošanai un integrēšanai. Vairāk par projektu lasiet šeit.

Vizītes laikā Vonjolā bija iespēja iepazīties nespējīgo ļaužu iestādes Azienda Pubblica di Servizi alla Persona personālu, vadību un radošo grupu. Iestādē tiek realizēti sociālās mākslas projekti ar mērķi integrēt sabiedrību un paaudzes Vinjolas pilsētā, padarot iestādi pieejamu un ļaujot gūt ieskatu tās dzīvē ikvienam. Pansionātā tiek izvietotas gleznas un tā halle izmantota kā izstāžu zāle. Sociālā iestāde ir dibinājusi asociāciju, lai caur dažādiem projektiem piesaistītu finansējumu un būt aktīvi pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Asociācija – ASP „G.Gasparini” sadarbībā ar tehniskās universitātes studentiem  izstrādājuši atpazīstamības zīmolu ASP, zem kura tiek īstenota sociālā uzņēmējdarbība, sniedzot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būt nodarbinātiem un radīt noderīgas lietas. Kā arī asociācija plāno izveidot kopstrādnes (co-working) telpas sociālās iestādes telpās ar mērķi veicināt paaudžu integrāciju un sadarbību. ASP kalpo ne tikai kā preču zīmols, bet gan ietver sevī pilnīgi jaunu domāšanas veidu un filozofiju.

20161001_122215

Folinjo vairāku dienu laikā, pirmkārt, tika iepazīta uzņemošā organizācija, tās īstenotie projekti, filozofija un darbības mērķi, kā arī asociācijas komanda, sadarbības partneri un projektos iesaistītie cilvēki. VIAINDUSTRIAE īsteno projektus, kurus var raksturot nevis kā īslaicīgus un vienreizīgus, bet komplicētus projektus, kuru laikā notiek sabiedrības pārstāvju iesaistīšana visos projekta posmos. Asociācijas īstenotajos sociālās mākslas projektos uzsvars tiek likt uz sabiedrības integrācijas veicināšanu, paaudžu sadarbību un pieredzes pārņemšanu, sniedzot iespēju projektos iesaistītajiem uzzināt gan sava reģiona  un pilsētas vēsturi, gan personiskos stāstus, pievēršot uzmanību sabiedrības mazaizsargātajām grupām un palielinot ne tikai sabiedrības kopumā, bet īpaši katra indivīda izglītošanu un izaugsmi.

Mobilitātes laikā bija iespēja tikties ar lieliskiem, radošiem cilvēkiem Emanuele De Donno, Romana Rapini, Isabella Bordoni, Franko Troiani un citiem,  no kuriem iespējams smelties pieredzi un īstenot sadarbību gan sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, gan sociālo problēmu risināšanā caur sociālās mākslas projektiem. Plašāks apraksts par gūto pieredzi, iepazītajiem projektiem un lieliskajiem cilvēkiem sekos.

logosbeneficaireserasmusrightfunded

Projekts tiek finansēts Erasmus+ programmas  KA1  ietvaros. Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *