INDIGISE projekts: Sociālās uzņēmējdarbības jaunatnes sektorā veicināšana ar digitāliem un neformālās izglītības rīkiem

Nepietiekama atpazīstamība, specializētu apmācību trūkums, atbalsta tīkla un infrastruktūras nepilnības, kā arī ierobežota pieeja finansējumam ir galvenie šķēršļi, kas apgrūtina pāreju uz sociālo ekonomiku un apgrūtina sociālās ietekmes radīšanu sociālo uzņēmēju rokām. Pietam, vadīt uzņēmumu 20 gadu vai vēl jaunākā vecumā ir vēl sarežģītāk. Neskatoties ne uz ko, sociālā uzņēmējdarbība kļūst aizvien atpazīstamāka un novērtētāka, t.sk. pateicoties jaunatnes līderu aktivitātei un atbalstam, ko sniedz mācībspēki, nevalstiskās organizācijas, īpaši izstrādātiem likumiem sociālajiem uzņēmējiem un uzņēmumu sociālās atbildības praksēm, sociālā biznesa tīkliem, alternatīviem finansējuma avotiem un infrastruktūrai, kas ļauj mūsdienu jauniešiem kļūt veiksmīgiem nākotnes veidošanā. Ir nepieciešams nodrošināt plašākām sabiedrības grupām pieejamu informāciju par sociālā biznesa attīstības praksēm un rīkiem, tāpēc jaunajā uz sociālo ietekmi orientētajā INDIGISE projektā īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu.

INDIGISE projekta mērķauditorija ir jaunieši, kuri vēlas pozitīvas sociālās vai vides pārmaiņas sabiedrībā, izjūt nepieciešamību veidot savu biznesu, bet viņiem trūkst kompetenču un finanšu atbalsta. Apvienojot universitāšu, NVO un biznesa tīklu profesionāļu pieredzi un operējot ar jaunākajām tendencēm izglītībā, INDIGISE projekta partneri no Lietuvas, Latvijas, Polijas un Norvēģijas sniegs šādu atbalstu un veicinās jauniešu sociālo uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā, pielietojot digitālos un neformālās izglītības rīkus. Pirmajā partnerības Zoom sanāksmē 6.-7. maijā, INDIGISE partneri vienojās par sekojošu mērķu sasniegšanu:

  • nodrošināt ar inovatīviem, uz jaunatni orientētiem izglītības rīkiem, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt uzņēmējdarbības kompetences sociālās ekonomikas kontekstā un ieinteresētu tos sociālajā uzņēmējdarbībā;
  • popularizēt sociālās uzņēmējdarbības ideju Ziemeļeiropas jauniešu vidū;
  • nodrošināt nepieciešamās kompetences un atbalsta instrumentus, lai jaunieši varētu attīstīt savas sociālās uzņēmējdarbības idejas;
  • popularizēt sociālās uzņēmējdarbības koncepciju un atbalstīt Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmumu dibināšanu, uzturot atvērto izglītības resursu (Open Education Resource) platformu www.socialenterprisebsr.net;
  • Iedrošināt jauniešus domāt radoši un inovatīvi, sadarboties un uzņemties riskus, īstenojot starptautiskas InnoCamp apmācības Norvēģijā un Lietuvā;
  • izstrādāt InnoCamp Metodoloģijas rokasgrāmatu – soli pa solim atkārtojamu un nododamu rīku jauniešiem, skolām, NVO, pedagogiem u.c.
  • popularizēt vietējo un starptautisko partneru labo praksi ilgtspējīgam un uz sadarbību balstītam  sociālo uzņēmēju atbalstam jauniešu sektorā.

Tikšanās, kas sākotnēji bija plānota Rīgā, bet tika pārcelta uz tiešsaistes vidi, laikā partneri ir apsprieduši plānotās aktivitātes, ieviešanas procesus, projekta vadību un rīkus, kas tiks izmantoti, lai palielinātu projekta ietekmi.

Pirmais projekta intelektuālais produkts (IO1) fokusēsies uz zināšanu un sadarbības platformas www.socialenterprisebsr.net uzlabošanu. Platforma tik radīta 2014. gadā kā daļa no Erasmus+ projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā”. Kopš tā laika visas reģiona valstis ir sniegušas ieguldījumu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā.

INDIGISE mērķis ir uzlabot platformu, pielāgojot to gados jaunākiem uzņēmējiem vecumā no 16 līdz 30 gadiem un piedāvājot atbilstošu atvērto izglītības resursu informāciju par sociālā biznesa atbalsta mehānismiem un rīkiem, veicinot jauniešu sociālās uzņēmējdarbības piemērus, aprīkojot jauniešus ar atbilstošiem mācību materiāliem un veicinot sadarbību uzņēmēju vidū.

Kā otrais projekta nodevums (IO2), tiks izstrādātas īpašas vadlīnijas jauniešu centriem un jaunatnes organizācijām par tematu “Kā stimulēt sociālo uzņēmējdarbību, izmantojot neformālās mācīšanās metodes, ieskaitot spēļošanas (gamification) metodes”. Izstrādes laikā tiks iesaistītas vairākas ieinteresēto personu organizācijas, kas strādā ar jaunatni, t.sk. projekta asociētie partneri – Junior Achievement Norway, Nacionālā jaunatnes padome (Latvija), Baltijas jūras NVO tīkls (Polija).

InnoCamp metodoloģijas rokasgrāmata tiks izstrādāta partnerības ietvaros kā IO3 – lai atbalstītu jauniešu izglītošanu klātienē un tiešsaistē, ieskaitot 2 InnoCamp apmācības pasākumus, kas notiks 2021. gadā Norvēģijā un Lietuvā.

Lai nodrošinātu INDIGISE projektā apkopoto zināšanu nodošanu, Polijā, Lietuvā, Norvēģijā un Latvijā tiks organizēti 4 forumi, iesaistot jaunatnes nozares dalībniekus un iepazīstinot tos ar jaunizveidoto rokasgrāmatu, inovatīvo InnoCamp metodoloģiju un atvērtās izglītības resursu platformu.

Projekta partneri:

Asociētie partneri:

  • Junior Achievement Norway,
  • National Youth Council (Latvija),
  • Baltic Sea NGO Network (Polija).

Projekta norises laiks: 2020.gada aprīlis – 2022.gada marts

Foto (c): Laura Verza

 

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *