Informatīvais izdevums “Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labās prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām”

Socialā uzņēmējdarbība pašvaldībām 24012014

Lejupielādēt “Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labās prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām” [PDF]

Sociālās inovācijas centrs, Ziemeļu ministru padomes atbalstīta projekta „Sociālā inovācija – dzīvesveids” ietvaros, veic analītisko apskatu un apkopo labās prakses vadlīnijas un atbalsta piemērus, kuri ir virzīti uz sociālās uzņēmējdarbības labvēlīgas vides izveidi pašvaldību līmenī.

Sociālā inovācija var būt par dzinējspēku, lai risinātu noturīgas sociālās un ekonomiskās problēmas, tomēr, lai tā kļūtu par spēcīgu virzītājspēku, tā ir jāatbalsta.

Eiropas Savienībā sociālās uzņēmējdarbības atbalstam tiek veltīta aizvien lielāka uzmanība, tomēr par to, kādai ir jābūt pašvaldības iesaistei sociālajā uzņēmējdarbībā, vēl aizvien pastāv dažādi viedokļi. Pārsvarā tas ir saistīts ar valstu dažādu ekonomisko attīstības līmeni un politiskām nostādnēm, kuras ir iestrādātas publiskās pārvaldes funkciju nodrošināšanai. Piemēram, D. Bornšteins (Bornstein) viens no grāmatas „Sociālā uzņēmējdarbība: kas būtu jāzina ikvienam” autors, norāda, ka valsts institūcijām ir jārīkojas kā dārzniekam, nevis kā celtniekam, respektīvi, radot tikai augsni. Kādas ir pašvaldības pasīvas un aktīvas atbalsta formas, analizēsim šajā elektroniskajā materiālā.

Kāpēc tas ir aktuāli tieši tagad? Jo pasaule mainās un sabiedrība vēlas mainīties, esot līdzatbildība par pārējiem cilvēkiem. Līdzatbildība ir tas, kas virza pasauli aizvien vairāk iesaistīties pasaules problēmu risināšanā. Arī Sociālās inovācijas centrs nav izņēmums. Mēs nevēlamies stāvēt malā, ja varam dalīties, iedvesmot, motivēt kopīgam
darbam. Kopā mēs vienmēr varam radīt daudz vairāk ilgtspējīgus jauninājumus kā veidot katru Latvijas nostūri par pievilcīgu dzīvesvietu un nevis tikai vārdos, bet – praktiskos darbos. Katra pašvaldība var būt par motivatoru, iniciatoru, koordinatoru, mentoru šīm pozitīvajām sociāli ekonomiskajām pārmaiņām!

Sociālās inovācijas centra
Valdes priekšsēdētāja

Renāte Lukjanska

2013. gada nogalē

Norden
Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *