Izstrādāts materiāls par labajām praksēm jauniešu pilsoniskās iesaistes jomā

Projektā “Pilsoniskās sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot  publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei” jeb “SIA4Y”  Sociālās inovācijas centrs piedalās kopa ar partneriem no Polijas, Beļģijas, Somijas un Igaunijas. Šī projekta galvenais mērķis ir palielināt izpratni, zināšanas un spējas izmantot tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī veicināt informācijas brīvības tiesību realizēšanu jauniešu vidū.

Caurskatāmība ir stipras, efektīvi funkcionējošas demokrātiskas valsts pamats, tāpēc ir ļoti svarīgi izglītot jaunatni šajā jomā un piedāvāt rīkus un metodes publiskās informācijas piekļuvei. Pilsoniskā aktivitāte, kas ir šī projekta mērķis, kalpo par ļoti svarīgu rīku, lai sasniegtu publisku institūciju atbildīgumu un sabiedrības pilsonisko iesaisti valsts un Eiropas Savienības pārvaldes procesos.

Projekta ietvaros  izstrādāts labo prakšu apkopojums, kas apskata partnervalstīs esošo situāciju saistībā ar tiesībām pieprasīt publisku informāciju, kā arī identificē šajās valstīs īstenotās iniciatīvas, kas veicina jauniešu prasmju un zināšanu apguvi šajā jomā.
Dokuments angļu valodā pieejams lejupielādei te: SIA4Y_Code-of-Good-Practice
Vairāk par projektu un citām šī projekta aktivitātēm var lasīt te: http://socialinnovation.lv/LV/new-project-for-civic-participation-of-the-youth-sia4y/
kā arī projekta mājaslapā http://civicyouth.eu/
images    SIA4Y logo
 Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne  vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *