Izzinošs pasākums par sociālo uzņēmējdarbību – veiksmīgi biznesa modeļi un sadarbība

SEBS pasākums 18.05.

SIC logo plain   SEBS logo     Erasmus+ Logo

Preses relīze
Rīga, 2016. gada 2. maijs

Erasmus+ projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā (SEBS)” noslēgumā Sociālās inovācijas centrs (SIC) 18. maijā Days Hotel Riga VEF telpās rīko projekta rezultātu inormācijas izplatīšanas un pieredzes apmaiņas pasākumu. Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti. Tajā ar savu pieredzi pasākumā dalīsies pieci eksperti no Baltijas jūras reģiona valstīm: Raivo Allevs (Raivo Allev) – Tallinas pašvaldības Sociālās labklājības un veselības departamenta Attīstības un administratīvās nodaļas vadītājs no Igaunijas, Peters Mortensens (Peter Mortensen) – vadības konsultants sociālās uzņēmējdarbības sektorā no Dānijas Jamerbugtas (Jammerbugt) pašvaldības, Pjotrs Maslovskis (Piotr Maslowski) – Ribnikas pašvaldības mēra vietnieks no Polijas, Karri-Jakko Līkanens (Karri-Jaakko Liikkanen) – “Helsinki Think Company” valdes priekšsēdētājs no Somijas, Rasa Žilione (Rasa Žilionė) – Inovācijas ofisa direktore no Lietuvas.

Sociālā uzņēmējdarbība ​​ir metode, ko izmanto, lai pārvarētu esošās ekonomiskās un sociālās problēmas un radītu labākus dzīves apstākļus sabiedrībai. SEBS projekta ietvaros darbojās septiņas partnerorganizācijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas un Polijas, projekta uzsvars ir bijis uz izglītības atbalsta izpēti un veicināšanu, atbalsta ieteikumu izstrādi un Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmēju apvienošanu.

Pasākuma ievadā SIC valdes priekšsēdētāja Renāte Lukjanska prezentēs SEBS projekta rezultātus, kā arī vadīs lekciju par sociālo biznesa modeļu nozīmīgumu. Lekcijas pamatā ir projekta laikā tapušais izglītības materiāls par sociālajiem biznesa modeļiem. Pasākuma turpinājumā dalībniekiem būs iespēja uzzināt par sadarbības praktiskajiem risinājumiem starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām, balstoties uz Tallinas pašvaldības piemēru, par Dānijas pieredzi savstarpējo pienākumu partnerībās starp sociālajiem uzņēmējiem un pašvaldībām, kā arī sociālo uzņēmumu attīstībā un izaugsmē lauku reģionos. Pēc kafijas un tīklošanās pauzes sekos poļu eksperta prezentācija par vietējo pašvaldību lomu sociālās uzņēmējdarbības atbalstīšanā Polijā, somu eksperta gadījuma analīze par Helsinku pašvaldības un vietējā sociālā uzņēmuma “Helsinki Think Company” sadarbību, un lietuviešu ekspertes gadījumu analīze par efektīvajiem sociālā biznesa modeļiem Lietuvā.

Pasākuma otrajā daļā notiks apaļā galda diskusija par veiksmīgajām mācību atbalsta, finansiālā un nefinansiālā atbalsta programmām sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā arī par to, kā veicināt efektīvu sadarbību starp sociālajiem uzņēmējiem un pašvaldībām. Rezultātā tiks apzināti izaicinājumi un problēmas, potenciālie risinājumi. Pasākuma noslēgumā dalībniekiem būs iespēja dibināt kontaktus un turpināt diskusiju neformālajā gaisotnē.
Pieteikšanās pasākumam, aizpildot anketu: https://goo.gl/BXRNQ1

Kontaktinformācija:
Renāte Lukjanska
info@socialinnovation.lv
www.socialinnovation.lv

Par projektu:
Projekta nosaukums: “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā (SEBS)” (“Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”)
Projekta aktivitātes norisinās no 2014. gada septembra līdz 2016. gada augustam.
Projekts tiek finansēts Erasmus+ 2. pamatdarbības (Key Action 2) stratēģiskās partnerības aktivitātes ietvaros

Par Sociālās Inovācijas Centru (SIC):
SIC ir nevalstiskā organizācija, kas nodibināta 2010. gadā. SIC mērķis ir sabiedrībai aktuālu sociālo problēmu un izaicinājumu noteikšana, lai rastu tām “svaigus” risinājumus, pielietojot ikviena sabiedrības indivīda radošumu un intelektu. Kopš 2013. gada SIC aktīvi darbojas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Šī preses relīze ir tapusi projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā (SEBS)” ietvaros. Par relīzes saturu atbild projekta vadītāji, un tas ne vienmēr atspoguļo EK vai starpniekfinansētājorganizāciju viedokli.

Resursi papildus informācijai:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *