Jaunatne par iesaistošu demokrātiju Eiropas Savienībā

Lai palielinātu jauniešu izpratni, zināšanas un spējas izmantot tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī veicinātu informācijas brīvības tiesību realizēšanu jauniešu vidū, kopš 2018.gada nogales sadarbībā ar partneriem no Polijas, Beļģijas, Somijas un Igaunijas biedrība “Sociālās inovācijas centrs” piedalījās projekta “Pilsoniskās sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei”(SIA4Y) īstenošanā. Projekts tika īstenots Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” ietvaros. Projekta laikā tika īstenotas dažādas nacionāla un starptautiska mēroga aktivitātes par publiskās informācijas pieejamību jauniešiem dažādās valstīs, jaunatnes e-līdzdalības veicināšanu, mediju iesaisti jauniešu informēšanā par aktuāliem jautājumiem, līdzdalības budžetu un publisko iestāžu pārraudzības rīkiem domapmaiņas, semināru un diskusiju formātos.

Iegūtā pieredze ir apkopota apjomīgā un saturiski bagātīgā projekta laikā tapušā tematiskajā materiālā “Youth for Healthy Democracy in the European Union” (Jaunatne par iesaistošu demokrātiju Eiropas Savienībā).

Sagatavotajā tematiskajā materiālā Jūs varat atrast plašāku informāciju par:

– demokrātijas pamatprincipu informācijas pieejamības jomā ievērošanu Eiropas Savienības institūcijās un dalībvalstīs;

– informācijas atklātību un pieejamību Eiropā;

– jauniešu politisko līdzdalību un jauniešu līdzdalības iespējām;

– to kā jauniešiem ērti piekļūt publiskai informācijai Eiropas Savienībā;

– publiskās informācijas pieejamības un atklātības nepieciešamību un kam par to būtu jārūpējas;

– to kādu informāciju jauniešiem ir ērti lietot – praktiski ieteikumi darbam ar informāciju;

– labās prakses piemēriem atbalsta sniegšanā jauniešiem informācijas pieejamības jomā un daudz citas noderīgas atziņas, kas tapušas sadarbībā ar projekta partneru valstu jauniešiem.

Aicinām iepazīties ar, mūsuprāt, ļoti vērtīgo iegūto pieredzi un brīvi izmantot gūtās atziņas ikdienā darbā ar jauniešiem.

Kā atzina jaunieši, kas piedalījās projekta aktivitātēs gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, dalība projekta ietvaros organizētajās aktivitātēs ir devusi jauniešiem lielāku pārliecību par informācijas apmaiņas procesiem un savām tiesībām saņemt informāciju no publiskās pārvaldes iestādēm, kā arī ir palīdzējusi uzlabot jauniešu zināšanas un aktivitāti iesaistoties valsts un pašvaldību institūciju darbības uzraudzībā. Projektā būtisks uzsvars tika likts uz jauniešu pilsonisko iesaisti, uzlabojot jauniešu izpratni un attīstot jauniešu spējas informācijas piekļuvē kā pašvaldību, tā arī valsts un Eiropas Savienības līmenī.

Ja Jums ir kādas idejas par sadarbību projekta tematikā, sazinieties ar projekta koordinatori Latvijā inese@socialinnovation.lv.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *