“Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā (BYSED)” – ESSBJR Seed Money Facility

Project Baltic Sea Region Youth Social Entrepreneurship Development (BYSED)

Projekta kopsavilkums

 

ES daļējs finansējumsEUSBSR Seed Money Facility LV logo

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) Seed Money Facility, kas ir ES atbalsta finansējums ar mērķi sagatavot projektus, kas sniedz ieguldījumu vienā no ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam prioritārajām jomām vai horizontālajām darbībām (vairāk par šo programmu šeit angliski un šeit latviski)

Projekts “Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā (BYSED)” tika apstiprināts šī gada 19. februārī, saņemot dotāciju no ESSBJR Seed Money Facility, un oficiāli projekts tika uzsākts šī gada 1. aprīlī.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt pilnvērtīgu projekta pieteikumu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai jaunatnes sektorā, apzinot un iesaistot pieredzējušus, šajā jomā darbojošos sadarbības partnerus. Ar izstrādāto pieteikumu projekta partneri plāno kandidēt uz ESSBJR paraugprojektu (flagship) izglītības politikas jomā ar perspektīvu uz 2014. – 2020 gadu vai uz jebkuru citu līdzvērtīgu finansējuma avotu.

Projekta norises laiks

Projekta aktivitātes ir plānots no 2016. gada marta līdz 2017. gada februārim.

Projekta pārskats

Zems sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu līmenis jauniešu mērķauditorijai Baltijas jūras reģionā ir svargākā nepieciešamība pamatprojekta izstrādei.

Eiropas sociālā sistēma ir nepietiekama, kad runa iet par jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, šī tendence ir novērojama lielākajā daļā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, ieskaitot Baltijas jūras reģiona valstis. Mūsu sākotnējie novērojumi norāda, ka nav tiešā atbalsta vai rīku jauniešu sociālās uzņēmējdarbības un ar to saistīto procesu veicināšanai. Līdz ar to ir nepieciešams pētījums par faktoriem, kas ietekmē jauniešu iesaisti sociālās uzņēmējdarbības aktivitātēs.

Projekta aktivitātes

 1. 01.04.2016: Projekta partneru pirmā tikšanās Stokholmā, Zviedrijā
 2. Pētījums par apmācību vajadzībām sociālās uzņēmējdarbības jomā jauniešu sektorā
  Uzdevums: Analizēt pašreizējo situāciju zināšanu bāzes izveidošanai, kas virzīs turpmāko darbu pamatprojekta izstrādē un organizēšanā, lai sasniegtu veiksmīgus rezultātus
 3. Analīze par politikas izstrādes procesu, balstoties uz labās prakses piemēriem
  Uzdevums: Veikt analīzi par politikas izstrādi (identificēt procesu īpašniekus, noteikt virzienu, izveidot komandu)
 4. Pamatprojekta struktūras izstrāde
  Uzdevums: Strukturizēt projektu – izstrādāt un vienoties par darba pakām (DP), primārajiem un sekundārajiem mērķiem un uzdevumiem
 5. Galveno projekta DP, piedāvāto aktivitāšu un projekta uzdevumu pārbaude un apspriede
  Uzdevums: Pamatprojekta pārskatīšana un pabeigšana
 6. Ieteikumu kopsavilkuma izveide pamatprojektam, izveidojot pamatprojekta sākotnējo konsorciju un identificējot konkrētus iespējamos finansējuma avotus
  Uzdevums: Pabeigt pamatprojekta pieteikumu un izveidot projekta konsorciju
 7. Februāris 2017: Projekta noslēguma partneru tikšanās Gdaņskā, Polijā

Partneri

Finansējums

Ceturtā un pēdējā projektu apstiprināšanas kārta ESSBJR Seed Money Facility fonda ietvaros tika noslēgta šī gada 18. februārī, kā rezultātā tika apstiprināti 28 jauni sēklas kapitāla projekti. Gandrīz 130 partneri no visa Baltijas jūras reģiona sniegs savu ieguldījumu projektu ideju attīstībai šo apstiprināto projektu ietvaros. Kopumā, Seed Money Facility finanšu instruments ir finansējis 97 projektus, kas aptver visas politikas jomas un horizontālās aktivitātes ESSBJR ietvaros. Sākot no  2016. gada otrās puses, sēklas kapitāla atbalstu sniegs Interreg Baltic Sea Region. (Avots: Saite angļu valodā)

Seed Money Facility oficiālā komunikācija ( Avots: Saite angļu valodā)

Foto (c): Flickr – Michael Vito un a2050

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *