“Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā (BYSED)” partneru pirmā tikšanās Stokholmā

Jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas Jūras Reģionā

Projekta aktivitātes oficiāli sākās šī gada 1. aprīlī ar partneru pirmo tikšanos Norden Association biroja telpās Stokholmā, Zviedrijā. Norden Association ir arī ESSBJR Izglītības politikas jomas (PJ) koordinētājorganizācija. Norden Association pārstāvis Anders Bergstroms (Anders Bergström), kurš pilda Izglītības PJ koordinatora lomu, sniedza īsu ievadu par stratēģiju, izglītības politikas jomu, to galvenajiem mērķiem un uzdevumiem. Viņš arī informēja dalībniekus par paraugprojektiem (flagships) un to būtību, kā arī PJ koordinētājorganizācijas darba procesiem. A. Bergstroms arī uzsvēra, ka jauniešu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana ļoti labi sader ar ESSBJR un Izglītības PJ mērķiem. [Detalizēta prezentācija, PDF, angļu valodā]

BYSED projekta koordinējošās organizācijas BISER valdes priekšsēdētāja Magda Leščina-Ržučidlo (Magda Leszczyna-Rzucidło) sniedza ieskatu projekta organizatoriskajos aspektos – tika apspriesta finanšu informācija, veicamie uzdevumi, kā arī projekta pētījuma metodoloģija.

Pēc apspriedes sekoja tikšanās ar prof. Mikaelu Šerdinu (Mikael Scherdin), EntrepreneurshipLab pārstāvi. EntrepreneurshipLab ir ESSBJR finansētais paraugprojekts (flagship). M. Šerdins iepazīstināja dalībniekus ar EntrepreneurshipLab pamatideju, kas tiek izmantota uzņēmējdarbības izglītībā un jau veiksmīgi darbojas Upsalas universitātē, Zviedrijā, kā arī Tartu, Igaunijā, Rīgā un drīzumā arī Ščečinā (Szczecin), Polijā. Lab pamatā ir mērķis būt par vidutāju starp universitāti un reģionu, un viņu sauklis ir “Mūsu uzņēmēji var attīstīt jebkuru uzņēmējdarbības ideju”. M. Šerdina prezentācija angļu valodā pieejama lejupielādei šeit: EntrepreneurshipLab presentation [PDF].

Tikšanās noslēgumā tika apspriestas iespējamās sadarbības jomas starp EntrepreneurshipLab un BYSED projektu, kā arī nākotnes perspektīvām, veidojot pilnvērtīgu projekta pieteikumu.

Tikšanās detalizētais protokols ir pieejams šeit [PDF, angļu valodā].

Par projektu:

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt pilnvērtīgu projekta pieteikumu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai jaunatnes sektorā, apzinot un iesaistot pieredzējušus, šajā jomā darbojošos sadarbības partnerus. Ar izstrādāto pieteikumu projekta partneri plāno kandidēt uz Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) paraugprojektu (flagship) izglītības politikas jomā ar perspektīvu uz 2014. – 2020 gadu vai uz jebkuru citu līdzvērtīgu finansējuma avotu. Projektu koordinē Polijas organizācija Baltic Institute for Regional and European Concern (BISER) sadarbībā ar vēl sešiem partneriem no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Vairāk: šeit

ES daļējs finansējumsEUSBSR Seed Money Facility LV logo

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) Seed Money Facility, kas ir ES atbalsta finansējums ar mērķi sagatavot projektus, kas sniedz ieguldījumu vienā no ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam prioritārajām jomām vai horizontālajām darbībām (vairāk par šo programmu šeit angliski un šeit latviski)

Foto (c): Flickr – Éole Wind

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *