Jauns e-apmācību modulis sociālajiem uzņēmējiem

Preses relīze

Rīgā, 2018.gada 14.augustā

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) 2017.gada septembrī sadarbībā ar sociālās uzņemējdarbības jomu atbalstošām organizācijām no Krievijas, Polijas un Dānijas uzsāka projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā” īstenošanu, kura mēŗkis ir uzlabot sociālo uzņēmumu tīkla pieejamību un izglītošanu reģionā. Projekta ietvaros Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmēju sadarbības platforma piedāvā jaunu e apmācību moduli sociālajiem uzņēmējiem.

Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmēju sadarbības platforma

Mūsdienās sociālā uzņēmējdarbība tiek atzīta par ietekmīgu instrumentu cilvēku iesaistīšanai sabiedrībai svarīgos procesos un sociālu izaicinājumu risināšanā. Veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas pamatā ir noturīga tīkla izveide valsts, reģionālā vai starptautiskā līmenī. Dažās Eiropas valstīs sociālā uzņēmējdarbība joprojām ir nenoturīga un tai nepieciešams aktīvāks likumiskais atbalsts, veicināšana, finanšu investīcijas, tīklošanas iespējas vai elementāra informatīvā bāze par iespējām un efektīvu vadību ietekmes radīšanai, un Baltijas jūras reģions nav izņēmums.

Viens no atbalsta instrumentiem, kas sniedz šādu atbalstu Baltijas jūras reģionā ir www.socialenterprisebsr.net tiešsaistes platforma, kas satur informāciju par sociālās uzņēmējdarbības praksēm dažādās valstīs, attīstības iespējām, pētījumiem un pasākumiem, kas ir tieši saistīti ar sociālo uzņēmējdarbību.

SEBS logo

Platforma dod iespēju gan sociālajiem uzņēmējiem, gan citiem interesentiem vienmēr uzzināt jaunāko informāciju par tīklošanas un izglītības iespējām Baltijas jūras reģionā, kā arī uzzināt pieredzes stāstus no kaimiņvalstu partneriem. Pievienojieties un kļūstiet redzami Baltijas jūras reģiona līmenī!

 

E-apmācību modulis “Rokasgrāmata sociālajiem uzņēmējiem”

Projekta ietvaros ir izstrādāts e-apmācību modulis “Rokasgrāmata sociālajiem uzņēmējiem”, kas jau tagad ir pieejams Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmēju sadarbības platformā www.socialenterprisebsr.net.   Rokasgrāmatas mērķauditorija ir cilvēki, kuri ir ieinteresēti uzņēmējdarbībā un īpaši sociālās ietekmes radīšanā; pieredzējuši uzņēmēji, kuri vēlas paplašināt savas prasmes, lai mainītu sabiedrību, kā arī ikviens, kurš vēlas izmantot uzņēmējdarbības prasmes, lai radītu sociālu ietekmi. Specifisks priekšzināšanu līmenis rokasgrāmatas apguvei nav nepieciešamas, tomēr pamatzināšanas uzņēmējdarbībā ļaus vieglāk apgūt specifiskās zināšanas.

Rokasgrāmata ir izstrādāta angļu valodā un pielāgota Latvijas, Polijas un Krievijas auditorijai, ņemot vērā katras valsts sociālās uzņēmējdarbības vides prasības un situāciju. Latvijas auditorijai Rokasgrāmata latviešu valodā ir pieejama šeit.

 Latvian version(1)

Rokasgrāmatas uzbūve un lietošana

Rokasgrāmata e-apmācību moduļa formātā ir veidota, lai soli pa solim sniegtu ieskatu sociālajā uzņēmējdarbībā. Rokasgrāmata satur ievaddaļu, kurā iespējams ne tikai gūt ieskatu sociālās uzņemējdarbības definīcijā un dažādos piemēros, gan arī par sociālās ietekmes nozīmi. Galvenā sadaļa satur tādas tēmas, kā mērķgrupas un sociālā mērķa identificēšana, biznesa plāna izstrāde, produkta attīstība, finansējuma piesaiste, sociālās ietekmes mērīšana, mārketings un komunikācija, komandas un partnerību veidošana, cilvēku nodarbinātības veidi un juridiskais regulējums. Modulis tiks pastāvīgi papildināts ar materiāliem un noderīgu informāciju!

Rokasgrāmata sastāv no vienota rakstiskā materiāla un e-moduļa, kuri viens otru papildina, tāpēc tos ieteicams izmantot vielaikus. Katra sadaļa ir individuāla, iepriekšējo sadaļu apguve nav obligāta prasība piekļuvei nākošajām sadaļām.

Katra e-apmācību moduļa sadaļa satur:

  • ievadu;
  • izziņas ceļvedi (būtiskākos jautājumus, ko nodaļa izskaidro);
  • apmācību video materiālus;
  • papildus apmācību materiālus video, rakstu vai prezentāciju formātā;
  • kontroljautājumus dziļākas izpratnes veidošanai;
  • materiālus tēmas padziļinātākai izpētei.

Neliela prezentācija par moduļa lietošanu:

Mēs ceram, ka šis e-apmācību modulis palīdzēs veidot augsni procesiem un rosinās labvēlīgas pārmaiņas, kā arī  stimulēs svarīgas individuālās zināšanas un spējas ar jaunām un inovatīvām mācību metodēm, izglītības kultūru un pieeju, izmantojot Baltijas jūras reģionā pieejamās zināšanas.

 

Projekta partneri:

Social innovation centre (SIC) (Latvija), projekta vadošais partneris, http://socialinnovation.lv/en/

Sociale Entreprenører i Danmark (Dānija) http://sociale-entreprenører.dk/english.html

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER) (Polija) http://biser.org.pl/

Autonomous non-commercial organization Competence Building Centre (COBUCE) (Krievija) http://www.krauslab.ru/

 

Kontaktinformācija:

Anita Stirāne, projekta vadītāja

anita.stirane@socialinnovation.lv

www.socialinnovation.lv

norden_logo

Šī publikācija ir daļa no projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, ko līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru padomes programma, projekta identifikācijas numurs 17055.

Par publikācijas saturu atbild tikai un vienīgi projekta autori; tā neatspoguļo Ziemeļu Ministru padomes un visu saistīto finanšu iestāžu viedokļus. Šīs institūcijas nav atbildīgas par materiālā norādīto informāciju.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *