Jauns pētījums par jauniešu uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģiona valstīs

Darbs pie projekta “Uzņēmīgas domāšanas attīstīšana jaunatnes sektorā (ENT-MIND)” tika sākts 2017. gada septembrī. Projekta galvenais mērķis bija izpētīt pieejamo atbalstu un jauniešu uztveri saistībā ar uzņēmējdarbības uzsākšanu Baltijas jūras reģiona valstīs, kā arī meklēt jaunas metodes un rīkus jauniešu uzņēmējdarbības attīstīšanai. Darbs pie šī projekta ir noslēdzies, un viens no projekta rezultātiem – ziņojums “Entrepreneurial mindset development within youth sector. Current and future trends for an entrepreneurial society” ir pieejams ikvienam, kurš interesējas par esošo situāciju Baltijas jūras reģiona valstīs tieši jauniešu uzņēmējdarbības jomā.

Ziņojums apskata katras valsts specifiku, piedāvājot ieskatu par uzņēmējdarbību veicinošām aktivitātēm un pieejamiem atbalsta mehānismiem piecās Baltijas jūras reģiona valstīs: Zviedrijā, Somijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Ziņojumā izmantota satura analīzes metode, apskatot pieejamo informāciju par esošo situāciju katrā no valstīm – analīzes veikšanā izmantoti valstu jurisdikcijas dokumenti, kā arī citi pieejamie materiāli, kas atspoguļo valstī esošo uzņēmējdarbības situāciju. Lai spētu sniegt  aktuālu un patiesu esošās situācijas apskatu, projekta partneri veica tiešsaistes aptauju, kurā uzzināja jauniešu viedokli tādos jautājumos kā uzņēmējdarbībai nepieciešamas domāšanas attīstīšana, īpašības, kas nepieciešamas, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju, kā arī aicināja jauniešus izteikt viedokli par valstī pieejamo atbalstu jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai. Aptaujas rezultāti tika izmantoti, lai veiktu padziļinātu analīzi un atspoguļotu projekta mērķa grupas – jauniešu- viedokļus šajā jomā. Ziņojums pievēršas arī veiksmes stāstiem, apskatot jauniešu iniciatīvas un aktivitātes dažādās uzņēmējdarbības jomās – digitālajās tehnoloģijās, finansēs, e-komercijā, pārtikas ražošanā, kā arī daudzās citās. Noslēgumā pētījums identificē spēcīgos un vājos punktus jauniešu uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī identificē esošās iespējas un iespējamos apdraudējumus šajā jomā Baltijas jūras reģiona valstīs. Tiek secināts, ka katrā no valstīm ir daudz veiksmīgu iniciatīvu, taču būtu vēlams lielāks  atbalsts no valsts puses, kā arī ilgtspējīgāki risinājumi ir nepieciešami, lai veicinātu un attīstītu jauniešu uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā.

Šeit pieejams pilns ziņojums angļu valodā:Entrepreneurial mindset development within youth sector. Current and future trends for an entrepreneurial society

Projektu īstenoja Sociālās inovācijas centrs un Latvijas Jauno uzņēmēju centrs “Jobs&Society” no Latvijas, XAMK Universitāte no Somijas (vadošais partneris), Inovacijų biuras no Lietuvas un Nordic Association for Social Innovation no Zviedrijas.

 

download

 

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne                                                                                                                             vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *