Jauns projekts par jauniešu iesaisti, izmantojot inovatīvus rīkus – “GamificationEDU”

Spēļošanas rīka nozīme Eiropā jaunatnes iesaistei aizvien pieaug. Kā apliecinājums tam ir arī vairāki projekti, kuros iesaistās Sociālās inovācijas centrs.

Gatavojoties projekta “Digitālā spēļošana jaunatnes iesaistei/ Y-game” noslēdzošajai konferencei 30. janvārī, paralēli pošamies arī uz pirmo sanāksmi Timišoarā, Rumānijā vēl kādā spēļošanas projektā – “Spēļošanas metodes izglītībā” jeb “Gamification EDU”.

Mūsdienu digitalizētajā un strauji mainīgajā laikmetā ir svarīgi ieviest jaunus inovatīvus rīkus  un metodes jauniešu izglītošanai. Galvenais izaicinājums, kuru projekta parteri centīsies risināt, ir formālās izglītības iestāžu kapacitātes trūkums, attīstot mācību metodes, kas ir interesantas un saistošas jauniem cilvēkiem.

Projekta “GamificationEDU” aktivitātes veiks 5 organizāciju komanda no Rumānijas, Grieķijas, Polijas, Latvijas un Bulgārijas. Projekta partneri strādās, lai rastu risinājumu jauniešu mainīgajām interesēm, kas jāņem vērā, izstrādājot jaunas mācību programmas un aktivitātes. Lai labāk sagatavotos projektam, tika apzinātas abu mērķa grupu – visu 5 projekta dalībvalstu jauniešu un jaunatnes darbinieku – galvenās vajadzības, lai nodrošinātu veiksmīgu mācīšanās procesu. Jaunatnes darbinieki kā svarīgākos faktorus minēja prasmi pielāgoties mainīgajām jauniešu vēlmēm un interesēm, kā arī nepieciešamību būt iesaistītiem jaunu metožu un rīku izstrādē. Savukārt jauniešu visbiežāk minētie faktori bija interesants un iesaistošs mācību process, kas motivē apgūt ko jaunu, kā arī atbalsts un palīdzība, kas nepieciešama dažādos mācību procesa posmos. Paturot prātā minētos faktorus, projekta partneri izstrādās metodes un vairākus inovatīvus mācību rīkus, lai iesaistītu vairāk jauniešu radošā mācīšanās procesā.

Galvenais projekta mērķis ir attīstīt neformālās izglītības metodes un instrumentus jauniešu iesaistei. Divu gadu laikā plānots īstenot šādas aktivitātes:

  • Izveidot 5 jaunus rīkus un spēļošanas metodes, kuras tiks pārbaudītas mācību aktivitātēs, iesaistot jaunatnes darbiniekus un jauniešus;
  • Uzlabot jaunatnes darbinieku profesionālās prasmes, iesaistot izglītojošu spēļošanas metožu un rīku izstrādē un izveidē;
  • Novērtēt izveidoto metožu un rīku ietekmi formālās izglītības kontekstā (universitātēs Rumānijā un Grieķijā un skolās Polijā, Latvijā un Bulgārijā).

 

Projekta partneri:

  • ASOCIATIA CENTRUL PENTRU STRATEGII DE DEZVOLTARE A TINERETULUI – Rumānija (vadošais partneris)
  • REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU – Polija
  • SOCIAL INNOVATION CENTRE – Latvija
  • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – Grieķija
  • Teza OOD – Bulgārija

 

admin-ajax

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne                                                                                                                             vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *