Liels solis pretī Līdzdalības budžeta ieviešanai Latvijā

2020.gada 14.maijā Ministru kabinetā tika apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais konceptuālais ziņojums “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”, kas izstrādāts, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā un savstarpējo uzticēšanos pašvaldību un iedzīvotāju vidū. Līdzdalības budžeta ieviešana noteikta arī Deklarācijā par A.K.Kariņa vadītā Ministru kabineta darbību.

Lai arī pagaidām iespēja īstenot līdzdalības budžetu tiek plānota brīvprātīgi, tas joprojām ir liels solis pretī līdzdalības budžeta koncepta ieviešanai Latvijas pašvaldībās. Ministru kabinets ir apstiprinājis Līdzdalības budžeta iniciatīvu, un šobrīd tiek uzsākts darbs pie atbilstoša regulējuma izstrādes iekļaušanai jaunajā Vietējo pašvaldību likumā. Līdzdalības budžeta koncepta ieviešana Latvijā ir daudzsološa. Ministru kabineta apstiprinātais Līdzdalības budžeta koncepts paredz sekojošus pamatprincipus:

1) Līdzdalības budžets jāievieš visās pašvaldībās,

2) vismaz 1% no pašvaldības ieņēmumu un nekustamā īpašuma nodokļa vidējiem ienākumiem pēdējo triju gadu laikā vai vismaz EUR 500 000 gadā jānovirza Līdzdalības budžetam,

3) finansējumu sadala proporcionāli starp pašvaldības teritoriālajām vienībām vai pilsētu apkaimēm,

4) pašvaldībām līdzdalības budžeta veidošanas tematiskie virzieni jāiekļauj pašvaldības attīstības programmā,

5) līdzdalības budžeta ieviešanas noteikumi jāizstrādā katrai pašvaldībai, ievērojot noteiktos principus (piemēram, balsošana par idejām notiek vismaz 14 dienas, pašvaldība apņemas īstenot visas idejas, kas ir ieguvušas iedzīvotāju atbalstu; projekta idejas nevar būt pretrunā ar attīstības plānošanas dokumentiem utt.),

6) nodrošināt projekta ideju iesniegšanu un balsošanu, t.sk. valsts līmenī izveidot vai pielāgot esošo sistēmu, piemēram, Latvija.lv portālu,

7) plānošanas reģioni (piemēram, Vidzemes plānošanas reģions) būs atbildīgi par labās prakses apkopošanu katrā reģionā, savukārt VARAM sniegs metodisku atbalstu.

Ministrs Juris Pūce (AP!): “Būtiskākais ieguvums, ieviešot līdzdalības budžetu, ir pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana, tieša iesaiste nozīmīgu savas teritorijas attīstības lēmumu pieņemšanā. Vienlaikus, modernizējoties valsts pārvaldei, tā ir iespēja informēt un izglītot iedzīvotājus par pašvaldības darbību, tās budžeta plānošanu, veicināt sadarbību, kā arī kopumā uzlabot iedzīvotāju piederības sajūtu konkrētai kopienai, ciemam vai pašvaldībai, sekmējot arī iedzīvotāju ieinteresētību maksāt nodokļus.”

* Konceptuālais ziņojums ietver arī informāciju par EmPaci projektu, 2.1.punkts

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *