Maijā uzsākts jauns projekts uzņēmējdarbības izglītošanas jomā jaunatnes sektorā EntEE

Turpinot attīstīt jaunas sadarbības un radot jaunus risinājumus uzņēmējdarbības izglītošanas jomā jaunatnes sesktorā “Sociālās inovācijas centrs” aizsāk jaunu sadarbību Erasmus+ projektu “Entrepreurship Education in Europe – EntEE” kopā ar partneriem no Spānijas, Portugāles un Bulgārijas.

 

8 galvenās kompetences, kuras Eiropa uzskata par pamatu mūžizglītībai, nosaka zināšanu, spēju un attieksmju kopumu, kas indivīdam nepieciešama personīgai attīstībai, aktīvajai pilsonībai, sociālajai iekļaušanai un nodarbinātībai.

No tiem iniciatīvas un uzņēmējdarbības prasmēm (ko saprot kā uzņēmējdarbības prātu) ir būtiska nozīme jauniešu un pieaugušo plašākai nodarbinātībai, bet tajā pašā laikā komunikācija svešvalodās, digitālās kompetences, mācīšanās mācīties un sociālās kompetences un pilsoniskā izglītība vai mobilitātes izglītība ir vēl viena svarīga prasība Eiropas darba tirgus scenārijā.

Jauniešus, kuriem draud sociāli vai ekonomiski nelabvēlīgi atstumtības riski, bieži vien tiek uztverti bez personīgas attīstības potenciāla un cieš no zema pašnovērtējuma un pašpietiekamības, īstenojot savas mācības, dzīves un darba situācijas.

Šie nosacījumi ir kopīgi visām partnervalstu realitātēm, radot nepieciešamību apgūt novatorisku pieredzi neformālās uzņēmējdarbības izglītības jomā un uzlabot apmācību, kas tiek piedāvāta jauniešiem līdz 30 gadiem, bezdarbnieki vai ekonomiski un sociāli nelabvēlīgā situācijā.

Projekts EntEE plāno īstenot labas prakses apmaiņu starp asociācijām un organizācijām, lai izstrādātu gan rokasgrāmatu, gan testētu apmācību kursu. Rokasgrāmata tiks adresēta jaunatnes darbiniekiem, pedagogiem un pasniedzējiem dažādos līmeņos un personām, kas nodarbojas ar jauniešu izglītību formālajā un neformālajā kontekstā.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmes, integrāciju un nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu aktīvo pilsoniskumu, ierosinot modeli, kuru var atkārtot un pārnest uz vairākām nozaru un ģeogrāfiskām situācijām.

Lai nodrošinātu informācijas un pieredzes apmaiņu, partneri veidos gan tīmekļa vietni, gan Facebook lapu, kā arī Youtube kanālu.

Pirmā partneru tikšanās projekta ietvaros notika šā gada 30.aprīlī – 1.maijā Rīgā, kad kopā sanāca visu partnerorganizāciju pārstāvji, lai diskutētu par projekta aktivitātēm un plānošanu.

3097780_8a3321_830x400

Projekta vadošais partneris:

Polaris Srls (Itālija)

Projekta partneri:

Regional Cluster “North-East” (Bulgārija)

AIDEJOVEN  (Spānija)

Consulting and training network C4G (Portugāle)

Sociālās inovācijas centrs (Latvija)

Projekta ilgums: 2018.gada aprīlis – 2020.gada marts

Projekta identifikators: 2017-3-IT03-KA205-012570

erasmus_plus_logo

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *