Manai balsij ir nozīme: Eiropas jauniešu pilsoņu iniciatīva

My voice matters logo

Projekta kopsavilkums

Programmas Jaunatne darbībā logoProjekts tiek realizēts Jaunatne Darbībā (Youth in Action) programmas darbības ietvaros (vairāk par šo programmu šeit).

Projekta tīmekļa vietnehttp://www.myvoicematters.lt/en/

Projekts “Manai balsij ir nozīme: Eiropas jauno pilsoņu iniciatīva” ir programmas “Jaunatne darbībā” apakšaktivitāte 1.3 un tajā ir iesaistīti 256 jaunieši no 8 dažādām Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas organizācijām.

Lisabonas līgums ieviesa ES pilsoņu iniciatīvas, kuras ļauj līdzīgi domājošiem pilsoņiem lūgt Komisijai ierosināt jaunus tiesību aktus par konkrētiem jautājumiem. Iniciatīvas var attiekties uz jebkuru politikas jomu, kurā Komisijai ir tiesības ierosināt tiesību aktus, piemēram, vides, lauksaimniecības, transporta un veselības aizsardzības jomas. Minētā norma ir nozīmīgs solis uz priekšu demokrātijas veidošanai Eiropas Savienībā, jo tas nodrošina vienreizēju iespēju vairāk iesaistīt jaunos pilsoņus Eiropas demokrātijas procesos un veicināt plašākas pārrobežu debates ES politikas jautājumos, jo īpaši tajos, kas ietekmē viņus tiešā veidā.

Šī notikuma ietvaros projekta mērķis ir mudināt jauniešus pārdomāt un pielietot praksē “Eiropas pilsoņu iniciatīvas” tiesības, lai veicinātu viņu aktīvu līdzdalību, veidojot savus politiskos uzskatus un lēmumus.

Kopumā galvenais mērķis ir panākt, lai jaunie pilsoņi vairāk iesaistītos Eiropas demokrātijas dzīvē, tādā veidā sniedzot viņiem iespēju pilnvērtīgi piedalīties sabiedrībā, kas apzinās demokrātiju, un izmantot savu pilsonību.

Projekta norises laiks

Projekta aktivitātes ir plānotas no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 28. februārim.

Projekta aktivitātes

 1. Februāris 2014: Tiešsaistes partneru pirmreizējā tikšanās
 2. Februāris – Marts 2014: Lokālo fokusa grupu aktivitātes – iesaistot jauniešus no katras partnerorganizācijas lokāli, lai iepazīstinātu ar projektu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, un pēc tam dalītos ar uzskatiem par jauniešu politikas jautājumiem un nāktu klajā ar konkrētām idejām. Tikšanās notiks katrā partnerorganizāciju valstī, iesaistot 256 jauniešu vecumā no 13-30 gadiem (32 no katras organizācijas vai 64 no katras valsts) no dažādām vidēm, kā arī valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjus vai politikas veidotājus (2 katrā valstī).  Galvenie secinājumi tiks apkopoti katrā partnervalstī un publicēti izveidotajā mājas lapā un partnera sociālo mediju kanālos. Tiks izveidots arī interaktīvs tīmekļa portāls, lai veicinātu informētību un izpratni arī citu jauniešu un potenciāli ieinteresēto personu vidū, kas vēlas tikt informēti par šo projektu.
 3. Aprīlis 2014: Pirmā starptautiskā darbnīca – Norises vieta: Marijampole, Lietuva. Ilgums: 7 dienas. Dalībnieki: 32 jaunieši (vecumā no 18-30 gadiem) no visām projektā iesaistītajām valstīm. Jaunieši apmeklēs seminārus, pētīs kopā, kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, ko var tikt ierosināts kā pilsoņu iniciatīva, kas un kā var organizēt pilsoņu iniciatīvu, daloties ar dažādu pieredzi un rezultātiem, kas tika gūta vietējās fokusa, nonāks līdz gala secinājumiem un novērtējuma. Pēc semināra dalībnieki varēs veidot “jauno pilsoņu komiteju”. Galvenās metodes: Danilo Dolci Reciprocal Maieutic pieeja, kopīgā mācīšanās.
 4. Maijs – Jūnijs 2014: Iniciatīvas priekšlikuma izstrāde – pirmās darbnīcas svarīgākie secinājumi tiks apkopoti kopīgas jauniešu iniciatīvas formā, lai uzsāktu formālu pilsoņu iniciatīvu. Saskaņā ar vispārējo kārtību, kādā jāreģistrē ierosinātās iniciatīvas, organizatori izstrādās dokumentu, sniedzot visu nepieciešamo informāciju, lai reģistrētu ierosināto iniciatīvu.
 5. Jūlijs 2014: Otrā starptautiskā darbnīca – Norises vieta: Sorkwity, Polija. Ilgums: 7 dienas. Dalībnieki: 32 jauniešu (vecumā no 18-30 gadiem) no visām projektā iesaistītajām valstīm. Semināra laikā ierosinātā iniciatīva tiks prezentēta, un dalībnieki pētīs turpmākas nepieciešamās darbības ierosinātās iniciatīvas reģistrēšanai, analizēs citas atvērtās/slēgtās iniciatīvas, turpinās debates un savstarpēju konfrontāciju, lai tādā veidā attīstītu spējas izstrādāt un īstenot Eiropas pilsoņu iniciatīvas arī nākotnē. Seminārā tiks arī plānotas un izstrādātas turpmākās aktivitātes. Vairāk par darbnīcu šeit un video, kā arī dalībnieces Laimas Plēpes nometnes dienasgrāmatā.
 6. Augusts – Septembris 2014: Gala buklets – īss projekta “Manai balsij ir nozīme: Eiropas jauno pilsoņu iniciatīva” (digitālā formātā, 23/30 lapas) buklets, kas tiks izveidots, aktīvi iesaistoties visiem partneriem, iekļaujot gan vietējo, gan starptautisko pasākumu rezultātus. Buklets būs brīvi lejupielādējams projekta mājas lapā, kā arī pieejams dažādās valodās (LT, EN, LV, PL, EE). Publicētie bukleti ir pieejami šeit, un latviešu valodā šeit.
 7. Novembris 2014 – Februāris 2015: Gala novērtējums un secīgie pasākumi – dalībnieki apspriedīs, ko viņi ir iemācījušies un ko sabiedrība ieguvusi no šī projekta. Partneri atbalstīs dalībniekus viņu gūtās mācību pieredzes izvērtēšanā viņu valstīs un iedrošinās dalībniekus attīstīt tālākos pasākumus un jaunus projektus. Dalībnieki atspoguļos kompetences, kas gūtas projekta laikā. Visi dalībnieki tiks informēti un aicinās aizpildīt nepieciešamo informāciju, lai saņemtu Youthpasses.

Projekta partnerorganizācijas

 1. Projekta koordinators: Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“ (Lietuva, Tīmekļa vietne)
 2. Marijampolės mokinių parlamentinė grupė (Lietuva, Tīmekļa vietne)
 3. Fundacja “Rodowo” (Polija, Tīmekļa vietne)
 4. Educational and Cultural Association of the Ketrzyn Community (Polija, Tīmekļa vietne)
 5. Social Innovation Centre (Latvija, Tīmekļa vietne)
 6. Kekavas Jaunatnes iniciatīvu centrs (Latvija, Tīmekļa vietne)
 7. MTÜ “EgoMind” (Igaunija, Tīmekļa vietne)
 8. MTÜ “INVOLVED” (Igaunija, Tīmekļa vietne)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *