Jauns projekts par jauniešu pilsonisko iesaisti – SIA4Y

Šonedēļ Gdaņskā, Polijā notika projekta “Pilsoniskās sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot  publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei” jeb “SIA4Y” pirmā partneru tikšanās. Šī projekta ideja radās pēc “Eiropa pilsoņiem” programmas semināra “Making Waves”, kas notika 2017. gadā Rīgā. Galvenokārt projektā piedalās Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvji, taču, ņemot vērā Beļģijas pieredzi un kompetenci šajā jomā, projekta partneru komandā ir arī organizācija no šīs valsts.

Caurskatāmība ir stipras, efektīvi funkcionējošas demokrātiskas valsts pamats, tāpēc ir ļoti svarīgi izglītot jaunatni šajā jomā un piedāvāt rīkus un metodes publiskās informācijas piekļuvei. Pilsoniskā aktivitāte, kas ir šī projekta mērķis, kalpo par ļoti svarīgu rīku, lai sasniegtu publisku institūciju atbildīgumu un sabiedrības pilsonisko iesaisti valsts un Eiropas Savienības pārvaldes procesos.

Šī projekta galvenais mērķis ir palielināt izpratni, zināšanas un spējas izmantot tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī veicināt informācijas brīvības tiesību realizēšanu jauniešu vidū. Projekts palīdzēs uzlabot jauniešu zināšanas un aktivitāti, iesaistoties valsts un pašvaldību publisko institūciju uzraudzībā. Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko iesaisti dažādos līmeņos – metodes, kas tiks izmantotas šajā projektā, uzlabos izpratni un attīstīs jauniešu spējas informācijas piekļuvē kā pašvaldību, tā arī valsts un Eiropas Savienības līmenī.

Projektā paredzētas 5 vietēja mēroga aktivitātes katrā no projekta partneru valstīm, kā arī 2 starptautiskas konferences. Vietējās aktivitātēs tiks likts uzsvars uz publiskās informācijas pieejamību, jaunatnes e-līdzdalības veicināšanu, mediju iesaisti, līdzdalības budžetu un publisko iestāžu pārraudzības rīkiem. Pasākumi tiks rīkoti diskusiju un darbnīcu formātā, kur jaunieši varēs apmainīties ar viedokļiem par demokrātisku līdzdalību, informācijas brīvību un publiskas informācijas pieejamību. Dalībniekiem būs iespēja uzņemties līdera lomu, jaunieši tiks aicināti aktīvi iesaistīties un aicināt arī citus darīt tā pat. Starptautiskās konferences, kas norisināsies Rīgā un Briselē, informēs par labajām praksēm, kā arī šo sanāksmju laikā tiks prezentēti divi nozīmīgi dokumenti, kas tiks radīti pēc vietējiem pasākumiem katrā no projekta dalībvalstīm – labās prakses kodekss, kas sastāvēs no vadlīnijām inovatīvas neformālās pilsoniskās izglītības nodrošināšanā jauniešiem un ziņojums par galvenajiem caurskatāmības priekšnosacījumiem Eiropas Savienības līmenī, kas palīdzēs plānot tālāko darbu un iespējamās nākotnes iniciatīvas šajā jomā.

Projekta partneri:

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzial w Gdansku – Polija
  • Sociālās inovācijas centrs – Latvija
  • WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens – Beļģija
  • Aktiivinen Eurooppalainen Kansalainen Suomi Ry – Somija
  • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Baltyk – Polija
  • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus – Igaunija

     images

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un saturs ne                                                                                                                                vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *