Noslēdzas sabiedrības integrācijas projekts “Sadarbība un radošums kā ceļš uz integrāciju un sabiedrības saliedētību”

Noslēdzas projekts „Sadarbība un radošums kā ceļš uz integrāciju un sabiedrības saliedētību”

No 2014. gada 28. novembra līdz 2015. gada 30. jūnijam  Sociālās Inovācijas Centrs īstenoja sabiedrības integrācijas projektu  “Sadarbība un radošums kā ceļš uz integrāciju un sabiedrības saliedētību” (Nr.: IF/2013/1.a./5).

Projekta ietvaros tika realizētas 3 aktivitātes:

  1.  valodas un integrācijas kursi trīs Latvijas reģionos, apmācot 79 trešo valstu valstspiederīgos (120 h mācību programma). Grupas tika organizētas Liepājā, Ludzā un Rīgā. Kursu noslēguma latviešu valodas eksāmenu kārtoja 37 cilvēki, no kuriem A1 valodas pakāpi ieguvuši 6 kursu dalībnieki, A2 10 dalībnieki, B1 5 dalībnieki, B2 viens dalībnieks, C1 3 dalībnieki, C2 viens dalībnieks;
  2. 4 izziņas pēcpusdienas katrā reģionā, iesaistot uzņemošās sabiedrības pārstāvjus. Izziņas pēcpusdienās dalībnieki iepazinās gan ar Latvijas kultūru, vēsturi, folkloru, uzzināja par iespējām dalībai vietējos kultūras kolektīvos, apmeklēja bibliotēku, kā arī iepazīstināja uzņemošās sabiedrības pārstāvjus ar savu kultūru, tādejādi veicinot izpratni un ieeinteresētību meklēt kopīgo, veidojot pamatu ilgtermiņa integrācijai;
  3. Cēsīs, Rīgā un Jelgavā notika praktiskā radošuma darbnīcas „Praktiskais radošums bez robežām”, lai palīdzētu trešo valstu valstspiederīgajiem iepazīties ar vietējo mazo uzņēmējdarbību, iesaistoties ideju ģenerēšanā, savas pieredzes implementēšanā, tādejādi veicinot lojalitāti un mītnes zemes piederības sajūtu. Darbnīcās piedalījās 57 dalībnieki. Ar labās prakses piemēriem, kas izstrādāti radošuma darbnīcās var iepazīties izdotajā bukletā mūsu mājaslapā.

Projekta īstenošana apliecināja – sabiedrības integrācijas un sociālās saliedētības procesam izšķiroši būtiska ir spēja nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo pilnvērtīgu un aktīvu līdzdalību vietējās sabiedrības ikdienas aktivitātēs. Tieši iesaistīšanās un sadarbība ar vietējo kopienu ir tās aktivitātes, kas pamudina aktīvai valsts valodas un nacionālās kultūras apguvei un iesaistei vietējās kopienas dzīvē. Projekta metodika tika veidota tā, lai dalībnieku iegūtās zināšanas, prasmes un iedvesma noderētu ne tikai projekta norises laikā, bet arī ilgi pēc tam ikdienas profesionālajā un personīgajā pieredzē.

Esam gandarīti, ka projekts sniedzis ieguldījumu ne tikai iesaistīto personīgajā izaugsmē un integrācijas procesā, bet arī vietējo kopienu, pašvaldību un arī reģionu attīstībā.

 

Projekta „Sadarbība un radošums kā ceļš uz integrāciju un sabiedrības saliedētību” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Sociālās Inovācijas Centrs. 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *