Ilgtspējīgai attīstībai

0

Izstrādāts materiāls par labajām praksēm jauniešu pilsoniskās iesaistes jomā

Projektā “Pilsoniskās sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot  publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei” jeb “SIA4Y”  Sociālās inovācijas centrs piedalās kopa ar partneriem no Polijas, Beļģijas, Somijas un Igaunijas. Šī projekta galvenais mērķis ir palielināt izpratni, zināšanas un...

0

Noslēdzies projekts “Starptautiskās tirdzniecības veicināšana sociālo uzņēmumu ilgtspējai un izglītībai”

Sociālā uzņēmējdarbība gūst popularitāti, turklāt cilvēki gan Eiropā, gan arī citviet pasaulē arvien biežāk izmanto šo uzņēmējdarbības veidu, lai risinātu dažādas sociālas problēmas. Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai pieejami dažādi atbalsta mehānismi, un, paplašinoties...

0

www.socialenterprisebsr.net – Batijas jūras reģiona sociālās uzņēmējdarbības platforma

http://www.socialenterprisebsr.net/ ir platforma, kuras satura izveidē piedalās organizācijas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Islandes, Somijas, Dānijas un Polijas. Platformas mērķis ir informēt sabiedrību par sociālo uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā, kā arī radīt un uzturēt reģiona sociālo...