Ilgtspējīgai attīstībai

How_to_change_the_world 1

Kā izmainīt pasauli – Coursera kurss no Veslejanas Universitātes

Kā mēs varam izmantot kopīgo, lai risinātu dažas no aktuālākajām problēmām pasaulē? Šajā kursā tiek apskati jautājumi par nabadzību, vidi, tehnoloģijām, veselības aprūpi, dzimumu, izglītības un aktivitātes, lai palīdzētu mums labāk izprast, kā uzsākt pozitīvas pārmaiņas.