Ilgtspējīgai attīstībai

Horizon-2020 0

SIC pārstāvis piedalās LIAA organizētā seminārā “Jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma “Horizonts 2020″” 2013. gada 16. decembrī

SIC pārstāvis piedalās LIAA organizētā seminārā “Jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma “Horizonts 2020″” 2013. gada 16. decembrī. Semināra mērķis ir iepazīstināt ar jauno Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu “Horizonts 2020”. Ar jaunās ietvarprogrammas...

Baltic Sea Youth Forum 0

Baltijas jūras jaunatnes forums 2013. gada 10. – 11. novembrī

Baltijas jūras jaunatnes forums ir ideju iniciatīva, kuru virza vairākas Baltijas jūras reģiona jaunatnes organizācijas. Pasākumu atklāja Alexandra Ehlers (Reģionālā Jaunatnes padome Šlēsviga-Holšteina (Vācija) vadītāja); Maike Janneck (Baltijas jūras sekretariāts jaunatnes jautājumos pārstāve), Olga...