Ilgtspējīgai attīstībai

Summit_Antalia_png 0

SIC izstrādā projektu Sociālo mediju samitam Antālijā 2014. gadā

Mācību kursa mērķis ir domāts cilvēkiem, kuri domā, ka sociālie mediji varētu uzlabot viņu organizācijas darbības kapacitāti, pielietojot sociālos mēdijus vai tiem, kas vēlas  uzlabot savu organizāciju kapacitāti komunikācijas jomā, līdzekļu piesaistē, brīvprātīgo darbā ar  sociālo mediju palīdzību.

Aicinām pieteikties uz pieredzes apmaiņas vizīti “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” Polijā no 7. – 11. novembrim 0

Aicinām pieteikties uz pieredzes apmaiņas vizīti “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” Polijā no 7. – 11. novembrim

Mēs aicinam pedagogus, personu ar īpašajām vajadzībām tiesību pārstāvjus un NVO, kas ir iesaistīti personu ar īpašajām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā, un citas ieinteresētās puses, kurām ir iespēja uzlabot personu ar īpašajām vajadzībām dzīves kvalitāti, daloties savā kompetencē ar citu valstu pārstāvjiem.

202501_1 0

Eiropas Komisijas un Unicredit sociālās inovācijas 2. uzsaukums

Konkursu atklās Antonio Tajani, Eiropas Komisijas uzņēmējdarbības un rūpniecības priekšsēdētāja vietnieks kopā ar augsta līmeņa pārstāvjiem no Itālijas iestādēm un no UniCredit. Konkursa fokuss – kā sociālās inovācijas nodrošina tieši vai netieši risinājumus darba...

SIC izstrādā projektu biedrības kapacitātes celšanai 0

SIC izstrādā projektu biedrības kapacitātes celšanai

programmā “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”