Mūsu mērķis

Sociālās inovācijas centrs identificē sabiedrībai aktuālās sociālās problēmas  un izaicinājumus, lai rastu tām “svaigus’’ risinājumus, pielietojot ikviena sabiedrības indivīda radošumu un intelektu.

Mūsuprāt, sociālā inovācija ir labākais risinājums, kas piedāvā efektīvu, ilgtspējīgu un  pozitīvu sociālu izmaiņu vai sociālās problēmas risinājumu.

Mūsu aktivitātes

Mēs organizējam aktivitātes par sociālo inovāciju, sociālo uzņēmējdarbību un politiskajiem procesiem, veicina politikas veidošanu sociāli atstumtajām sabiedrības grupām, integrāciju un sabiedrības līdzdalību sociālajos un politiskajos procesos.

Mūsu vadošais personāls ir eksperti sekojošās jomās:  inovācijas, sabiedrības izaicinājumi, jaunieši, sociāli atstumtās sabiedrības grupas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Kopš 2010. gada SIC ir vadījis lekcijas par sociālo inovāciju, organizējis sociālās iekļaušanas un sociālo pārmaiņu aktivitātes vietējām pašvaldībām, kopā vairāk nekā 50 dažādos pasākumos ar kopējo auditoriju vairāk nekā 2000 cilvēki.

2013. gadā Norden projekta “Sociālā Inovācija kā dzīvesveids” ietvaros SIC organizēja Norvēģijas un Zviedrijas sociālo uzņēmēju vizīti uz Latviju un potenciālo uznēmēju apmācības, kā arī izglītoja pašvaldības par atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai (SU). Tika izglītoti vairāk nekā 200 dalībnieki, izveidoti informatīvie materiāli par pirmajiem soļiem SU latviešu un lietuviešu valodā. Latvijā pirmo 2 mēnešu laikā materiāls tika lejupielādēts vairāk nekā 200 reizes.

No 2013.-2015. gadam Grundtvig un Lenoardo da Vinci projektu ietvaros SIC organizēja aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu integrāciju darba tirgū, kā arī projektu jauniešu bezdarba jomā.

No 2014.-2016. gadam SIC koordinē Erasmus+ projektu “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” pieaugušo izglītības jomā, ar mērķi izveidot stabilu atbalsta tīklu sociālajiem uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā. Projekta ietvaros izveidoti vairāki izglītojošie materiāli pieejami atvērtās izglītības tiešsaistes platformā, kā arī vada Eiropa Pilsoņiem projektu jauniešu sociālā kapitāla attīstīšanai Austrumeiropas valstīs. Projekta ietvaros tiek organizētas 8 dažādas aktivitātes jauniešiem un jaunatnes jomas darbiniekiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Rumānijas: diskusijas, konferences, simulācijas un semināri, kā arī tiek veidoti informatīvie materiāli: pētījums par jaunatnes pilsonisko līdzdalību un jauniešu tiešsaistes platforma (www.civicyouth.eu).

No 2014.-2016. gadam SIC piedalās 2 Erasmus+ KA2 projektos, kas veltīti cilvēku ar īpašām vajadzībām drošībai internetā un kopstrādņu koncepcijas veicināšanai Eiropā (European Coworking Network).

2016. gadā Baltijas jūras reģiona partnerībai tika piešķirts sēklas kapitāla fonda grants, lai turpinātu darbību sociālās uzņēmējdarbības jomā jaunatnes sektorā.

Visi projekti ir tieši vai netieši saistīti ar sociālo inovāciju, sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un jaunu iemaņu gūšanu.

Prezentācija

Socialas Inovacijas Centrs – Prezentācija