Partnerībā ar 12 valstīm uzsākts jauns projekts sociālās uzņēmējdarbības atbalsta jomā

Šā gada septembrī tiek uzsākts projekts “Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ko īsteno saskaņā ar programmu “Eiropa pilsoņiem”, 2. virziens, 2.2. Pasākums “Pilsētu tīkli” (Europe for Citizens Programme, Strand 2, Measure 2.2 “Networks of towns”).

Projekta galvenais mērķis ir izveidot starptautisku tīklu zināšanu apmaiņai sociālās integrācijas uzņēmumu jomā. Partneru tīkls ietvers pilsētas, pašvaldības, ekspertus, bezpeļņas organizācijas, kā arī izglītības un pētniecības iestādes.

Projektā iesaistīti 12 partneri no desmit Eiropas valstīm: Slovākijas, Ungārijas, Itālijas, Rumānijas, Portugāles, Latvijas, Čehijas, Serbijas, Horvātijas un Slovēnijas. Projekts tiek realizēts periodā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada decembrim, īstenojot 6 pasākumus. Projektā iesiastīti pieredzējuši partneri sociālo uzņēmumu dibināšanas jomā, kā arī partneri, kuri vēlas uzlabot savu pilsoņu sociālo un ekonomisko dzīves kvalitāti, bet trūkst nepieciešamā atbalsta un zināšanas. Projekts paredz izveidot platformu, lai apmainītos ar zināšanām, paraugprakses piemēriem un apspriestu jaunus ceļus un iespējas sociālās integrācijas uzņēmumu jomā. Atbilstoši mērķiem partneri vēlas izveidot sistēmu bezdarbnieku izglītošanai un viņu reintegrācijai darba dzīvē.

Projekta mērķi un uzdevumi:

– veicināt nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālo iekļaušanu

– likvidēt sociālo nevienlīdzību

–  mazināt bezdarbu

– uzlabot pakalpojumu kvalitāti vietējām kopienām

– kontekstualizēt sociālās integrācijas uzņēmumus ES politikas virzienos

Plānotie projekta rezultāti:

– Sociālās integrācijas uzņēmumu izveides un darbības ilgtermiņa ilgtspējības stratēģija

– Sociālo uzņēmumu izveides rokasgrāmatas publicēšana

– Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana sociālās integrācijas procesā

– Sabiedrības un pilsoniskās sabiedrības sociālās integrācijas priekšrocību izpratnes veicināšana 6 dažādās valstīs.

Projekta atklāšanas sanāksme notika Slovākijā, Filakovo, 2017. gada 20.-22. septembrī, turpinot to ar projekta sākotnējo konferenci. Projekta atklāšanas pasākumos Latviju pārstāvēja Anita Stirāne, “Sociālās inovācijas centrs”, projekta partnerorganizācijas Latvijā projektu vadītāja, Guna Kalniņa – Priede, Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja un Rasa Rieksta – Riekstiņa, Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem vadītāja.

IMG-20170921-WA0034 IMG-20170921-WA0035 20170921_132611IMG-20170922-WA0005

“Sociālās inovācijas centrs” (SIC) ir izveidots 2010. gadā kā nevalstiskā organizācija, kas faktiski atrodas Ķekavas novadā, bet sociālās uzņēmējdarbības jomā darbojas gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Projektā “Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei” SIC atsaucas uz 2 pašvaldībām – Ķekavas novada pašvaldību un Salaspils novada pašvaldību, kā arī Vidzemes plānošanas reģionu.

Saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020” un starpposma mērķi ilgtspējīgai labklājības izaugsmei ES stratēģija Baltijas jūras reģionam: “Sociālie uzņēmumi ir īpaši izveidoti, lai sasniegtu sociālos mērķus, kas savukārt atbilst ilgtspējīgas izaugsmes prioritātēm, kas izriet no pieaugošas labklājības”. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam paredz sabiedrības līdzdalību sociālo problēmu risināšanā, sociālo uzņēmumu izveides un darbības veicināšanā. Kopš 2014. gada Latvijas Ministru kabinets apstiprināja koncepciju “Par sociālās uzņēmējdarbības īstenošanas iespējām Latvijā”, notiek aktīvs darbs pie Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta izstrādes un tiek plānots, ka tas stāsies spēkā 2018. gada sākumā. Savukārt period no 2016. līdz 2022. gadam Labklājības ministrija sadarbībā ar finanšu iestādi Altum īsteno ES grantu programmu un pilotprojektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, kura ietveros LM veiks sociālo uzņēmumu identificēšanu un grantu piešķiršanu.

SIC ir darbība ir virzīta dažādu sociālu problēmu risināšanai, sociālās inovācijas zināšanu un sociālās labklājības paaugstināšanai Latvijā, kā arī veicina un popularizē labāko praksi, zināšanas un pieredzi starptautiskā līmenī. SIC galvenās darbības jomas: 1) sociālās uzņēmējdarbības veicināšana; 2) dažādi risinājumi jauniešu bezdarba pārvarēšanai; 3) sabiedrības problēmas (piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām) un 4) pilsoniskās līdzdalības un e-pārvaldes jautājumi.

SIC nodrošina neformālo izglītību par sociālo inovāciju; sociālās uzņēmējdarbības seminārus, diskusijas un konsultācijas; iesaistās politiskos procesos un politikas veidošanā ar mērķi uzlabot nelabvēlīgā situācijā esošo sabiedrības grupu stāvokli, sabiedrības integrāciju un sabiedrības līdzdalības palielināšanai sociālajos un politiskajos procesos.

Projekta partneri:

 1. Town Fiľakovo, Slovākija
 2. Local-authority of town Bátonyterenye, Ungārija
 3. Proactive, Serbija
 4. Comune di Santa-Severina, Itālija
 5. Social Innovation Centre, Latvija
 6. GRAD LABIN, Horvātija
 7. CAMARA MUNICIPAL DA MADALENA DO PICO, Portugāle
 8. Consiliul Judetean Harghita, Rumānija
 9. Comune di Penne, Itālija
 10. Drustvo za ravijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, Slovenija
 11. Town Jirkov, Čehija
 12. Vocational secondary school Fiľakovo, Slovākija

 

Kontaktinformācija:

Anita Stirāne, projekta vadītāja Latvijā

anita.stirane@socialinnovation.lv

www.socialinnovation.lv

 

Europe_for_citizens

Šī publikācija ir daļa no projekta “Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ENSIE – 588997-CITIZ-1-2017-1-1SK-CITIZ-NT, ko īsteno saskaņā ar programmu “Eiropa pilsoņiem”, 2. virziens, 2.2. Pasākums “Pilsētu tīkli”.

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *