Pilsoniskās iesaistes veicināšana Ķekavas novadā

Lai veicinātu pilsonisko iesaisti Ķekavas novada pašvaldībā un veidotu ieteikumi pašvaldības pilsoniskās iesaistes procesa uzlabošanai,  projekta “Pilsoniskās iesaistes veicināšana pašvaldībā – Ķekavas novada piemērs” ietvaros,  19.septembrī  un 10.oktobrī plkst. 16.00 Ķekavas kultūras namā organizējām divas diskusijas – darbnīcas. 
Projekta galvenais mērķis ir veicināt novada nevalstiskā sektora iniciatīvu iesaistīties pašvaldību darbā un uzraudzībā, novadot apmācību-diskusiju ciklu no divām lekcijām-diskusijām, kā arī izstrādājot informatīvo materiālu, kas apkopotu dažādus pilsoniskās iesaistes veidus Latvijā un ārvalstīs. Tāpat ar projektu plānots veicināt izglītības līmeni pašvaldību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesos, iepazīstinot Ķekavas un citu novadu iedzīvotājus ar dažādiem iesaistes rīkiem, palielinot iedzīvotāju pilsoniskās iesaistes iespējas pašvaldības līmenī.

Vadlīnijas un labo praksi, kā arī ietekumus pilsoniskās iesaistes sistēmas izveidei skatīt – šeit.

 

1.diskusijā – darbnīcā  tika apskatīti sekojoši piemēri:

Projekta mērķis un piemēri par pilsonisko iesaisti Eiropā   R. Lukjanska (Sociālās inovācijas centrs)

Video skatīt šeit.

Prezentāciju skatīt šeit.

Latvijas pašvaldību savienības pieredze S.Sproģe (Latvijas pašvaldību savienība)

Video skatīt šeit.

Prezentāciju skatīt šeit.

Nevalstiskā sektora un pašvaldības sadarbība Zemgales reģionā U. Dūmiņš ( Zemgales NVO centrs)

Video skatīt šeit.

Prezentāciju skatīt šeit.

Jūrmalas sabiedriskās padomes izveide un praktiskā darbība  K. Palkova (Jūrmalas sabiedriskās padomes priekšsēdētāja)

Video skatīt šeit.

Prezentāciju skatīt šeit.

2.diskusijā – darbnīcā tika apskatīti sekojoši piemēri:

Piemēri par e-rīkiem kā pilsoniskās iesaistes instrumentiem R. Lukjanska (Sociālās inovācijas centrs)

Prezentāciju skatīt šeit.

Valmieras piemērs par veiksmīgu informatīvā un iesaistes e- rīka ieviešanu  M. Apinis (Valmieras pašvaldība)

Video skatīt šeit.

Prezentāciju skatīt šeit.

Pilsētnieku iesaistes un attiecību platforma. Ģ.Slaviņš (Mobilly)

Video un prezentācija pieejama individuāli kontaktējoties girts@mobilly.lv vai renate@socialinnovation.lv

Jelgavas pilsētas piemērs – Operatīvās informācijas centrs G. Reinsons (Jelgavas pašvaldība)

Video skatīt šeit.

Prezentāciju skatīt šeit.

Dizaina domāšanas pamati iesaistes rīku novērtēšanai S.Adamoviča (Creativity Lab)

Video skatīt šeit.

Prezentāciju skatīt šeit.

 

 

 

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *