Projekta “Sociālā kapitāla attīstība kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs (SOCAP)” pētījums

Sociālais kapitāls

Pētījums angļu valodā ir lejupielādējams šeit: Pētījums_SOCAP_projekts [PDF]

“Neviens nav dzimis priekšzīmīgs pilsonis; neviena nācija nav dzimusi demokrātija. Drīzāk abi ir procesi, kas turpina attīstīties dzīves laikā. Jaunieši ir jāiesaista jau no dzimšanas. Sabiedrībā, kas nošķeļ jaunatni, zūd dzīvība.”
–Kofi Annans, Ganas Diplomāts, 7. ANO ģenerālsekretārs, 2001 Nobela Miera prēmijas ieguvējs.

2015. gadā Sociālās inovācijas centrs saņēma finansējumu programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros projektam “Sociālā kapitāla attīstība kā instruments jauniešu pilsonisko līdzdalību Austrumeiropas valstīs (SOCAP)”, lai aktualizētu jauniešu pilsonisko aktīvismu un līdzdalību.

Projekta mērķis ir sekmēt pilsoniskās līdzdalības iespējas ES pārejas ekonomikas valstīs, uzlabojot sociālā kapitāla un Eiropas pilsoņu iniciatīvas izpratni jaunatnes sektorā. Projektu realizē 5 organizācijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Rumānijas.

Pētījuma ietvaros partnerorganizācijas meklēja atbildes uz sekojošajiem jautājumiem:

Kā stimulēt aktīvu jaunatnes pilsonisko līdzdalību? Kas īsti motivē jauniešus būt aktīviem un iesaistīties? Kā pārliecināt lēmumu pieņēmējus, ka vērts ir atbalstīt un nepārtraukti attīstīt jaunatni pilsoniskai līdzdalībai, izglītībai kopš agras bērnības? Kā stiprināt reģionālo tīklu un sadarbību starp organizācijām, kas atbalsta jauniešu pilsonisko iesaistīšanos Austrumeiropā valstīs?

Pētījuma veikšanai partnerorganizācijas analizēja pieejamos valsts un pašvaldību dokumentus, tiesību aktus un pārskatus par jaunatnes politikas stāvokli un attiecīgajiem pilsoniskās līdzdalības pasākumiem, kā arī veica tiešsaistes aptauju jauniešu vidū.

Pētījumā tiek likts uzsvars uz diviem galvenajiem jautājumiem: jauniešu pilsoniskās iesaistes aktivitāte un sociālā kapitāla izpratne jaunatnes sektorā.

Pētījumā ir ietverta informācija par piecu Eiropas Savienību dalībvalstu: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Rumānijas pilsonisko aktivitāti jaunatnes sektorā, galvenajiem jaunatnes pasivitātes iemesliem, kā arī minēti trīs veiksmīgākie piemēri par jaunatnes iesaistīšanos pilsoniskās aktivitātēs konkrētās valsts ietvaros, u.c. interesanti fakti.

Pētījumā arī apkopoti aptaujas rezultāti par jauniešu iesaisti dažādās aktivitātēs un zināšanām par sociālo kapitālu. Kopumā aptaujāti 550 respondenti, no kuriem 101 respondenti bija Latvijas iedzīvotāji. Aptaujas rezultāti rāda, ka no Latvijas vidējais aptaujāto vecums ir 19-25 gadi, 70% no tiem bija sievietes. Aptaujātie ir lielākoties no pilsētām ar dažādu nodarbinātības līmeni, neskatoties uz to puse no respondentiem ir nodarbināti, kā arī lielākā daļa respondentu iegūst kvalifikāciju.

Pētījuma noslēgumā iekļauti ieteikumi un informācija pašvaldībām, jauniešu organizācijām un citām institūcijām kā veiksmīgāk un efektīvāk iesaistīt jauniešus pilsoniskajā līdzdalībā.

Projekta tīmekļa vietne: http://civicyouth.eu

Europe_for_citizens

Projekts tiek finansēts no ES programmas „EIROPA PILSOŅIEM” (2014-2020). Programmas galvenais mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem (vairāk par šo programmu šeit).

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *