Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” noslēguma pasākums

2016. gada  18.maijā norisinājās projekta  “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” noslēguma pasākums. Noslēguma pasākuma galvenais mērķis bija iepazīstināt klātesošos ar projekta laikā izstrādātajiem rezultātiem, kā arī dalīties ar labo praksi pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbībā, kā arī veiksmīgu biznesa modeļu pielietošanā Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Somijā un Dānijā.

Pasākuma programma ir pieeja šeit.

Pasākuma prezentācijas un video:

 • Projekta rezultātu prezentēšana un ievadlekcija “Importance of social business model”. The lecture is based on the IO2 material about social business models (Renāte Lukjanska, Chairman of the board Social innovation centre) šeit un video pieejams šeit.
 • “Practical solutions of cooperation between Social Enterprises and municipalities. Tallinn city example’’. (Raivo Allev, Deputy Head of Development and Administrative Division of Social Welfare and Health Care Department, City of Tallinn) šeit un video pieejams šeit.
 • “Obligating partnership between municipality and social entrepreneurs. Development and growth in rural areas.” (Peter Mortensen, Management Consultant – social entrepreneurs, municipality of Jammerbugt) šeit un video ir pieejams šeit.
 • Sadarbības līguma paraugs šeit.
 • “The role of local government in supporting social entrepreneurship in Poland’’ (Piotr Maslowski, Deputy of the Mayor of the Rybnik) šeit un video ir pieejams šeit.
 • “Case of Social Entrepreneurship: Helsinki Think Company and collaboration with municipality of Helsinki’’. (Karri-Jaakko Liikkanen, Chairman of the board of  Helsinki Think Company) šeit un video ir pieejams šeit.
 • “Effective business model of social enterprises – case(s) of Lithuania’’. (Rasa Žilionė, Director of Innovation office) šeit un video ir pieejams šeit

Vairāk par projektu:

Projekta mērķi:

 • Veicināt SU sektora attīstību Baltijas jūras reģionā, uzlabojot zināšanas pieaugušo izglītībā;
 • Izglītot sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus par attiecīgajiem instrumentiem SU atbalstam valsts un reģionālajā līmenī;
 • Pētniecība SU jomā  ļaus dalīties ar priekšlikumiem, atbalsta metodēm un instrumentiem;
 • Veicināt atvērtā izglītības rīka izstrādi, kas atvieglos valstu un pārrobežu SU sadarbību;
 • Izveidots stabils SU atbalsta organizācijas tīkls.

Projekta partneri:

 • Sociālās inovācijas centrs (Latvija, Tīmekļa vietne)
 • Estonian Social Enterprise Network (Igaunija, Tīmeklā vietne)
 • Social Entrepreneurs in Denmark (Dānija, Tīmekļa vietne)
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Spolecznych CRIS (Polija, Tīmekļa vietne)
 • Growth Room Cooperative (Somija)
 • Social Kapital Forum (Zviedrija)
 • Social Investments Fund (Lietuva)

Projekta ietvaros tika izveidota platforma, atbalsta organizācijas tīkls: http://www.socialenterprisebsr.net/

Erasmus+ Logo

Projekts tiek finansēts Erasmus+ programmas,  KA2 – Pieaugušo izglītības stratēģiskās partnerības rīcības, ietvaros. Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.