Projekts “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” apstiprināts

Sociālā uzņēmējdarbība Baltijas jūras reģionā

2014. gada septembrī tika apstiprināts Sociālā inovācijas centra un vēl 6 partneru no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas un Polijas izstrādātais projekts par sociālās uzņēmējdarbības atbalstu Baltijas jūras reģionā, kurā uzsvars likts uz politikas izstrādi un izglītības atbalstu.

Sociālā uzņēmējdarbība (SU) ​​ir metode, ko izmanto, lai pārvarētu esošās ekonomiskās un sociālās problēmas un radītu labākus dzīves apstākļus sabiedrībai.

Projekta mērķi:

 • Veicināt SU sektora attīstību Baltijas jūras reģionā, uzlabojot zināšanas pieaugušo izglītībā;
 • Izglītot sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus par attiecīgajiem instrumentiem SU atbalstam valsts un reģionālajā līmenī;
 • Pētniecība SU jomā  ļaus dalīties ar priekšlikumiem, atbalsta metodēm un instrumentiem;
 • Veicināt atvērtā izglītības rīka izstrādi, kas atvieglos valstu un pārrobežu SU sadarbību;
 • Izveidots stabils SU atbalsta organizācijas tīkls.

Pirmā partneru tikšanās norisināsies no 2014. gada 10. – 12. novembrim, Rīgā. Sadarbībā ar fondu DOTS, projekta partneri piedalīsies Sociālās uzņēmējdarbības forumā, daloties ar ieskatu par katrā valstī esošo situāciju sociālās uzņēmējdarbības jomā un rosinās dalībniekus dalīties ar idejām par iespējamiem uzlabojumiem. 12. novembrī partneri diskutēs par projekta mērķiem, komunikācijas stratēģiju, kā arī efektīvu projekta mērķu sasniegšanu.

Projekta partneri:

 • Sociālās inovācijas centrs (Latvija, Tīmekļa vietne)
 • Estonian Social Enterprise Network (Igaunija, Tīmeklā vietne)
 • Social Entrepreneurs in Denmark (Dānija, Tīmekļa vietne)
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Spolecznych CRIS (Polija, Tīmekļa vietne)
 • Growth Room Cooperative (Somija)
 • Social Kapital Forum (Zviedrija)
 • Social Investments Fund (Lietuva)

Projekta ietvaros tika izveidota platforma, atbalsta organizācijas tīkls: http://www.socialenterprisebsr.net/

Erasmus+ Logo

Projekts tiek finansēts Erasmus+ programmas,  KA2 – Pieaugušo izglītības stratēģiskās partnerības rīcības, ietvaros. Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.