Publicēta datubāze ar materiāliem par drošu darbu datorklasēs cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem

Publicēta projekta  “Datorklases – droša vieta personām ar garīgās attīstības traucējumiem” datubāze, kas satur izglītojošos materiālus. Tās galvenie mērķis ir piedāvāt gan personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan vecākiem un atbalsta personālam dažādus izglītojošos un atbalsta materiālus.

Projekta realizācijas gaitā, ir plānots, ka atbalsta personāls varēs pievienot dažādus informatīvos materiālus, lai tādā veidā paplašinātu datu bāzi.

Datubāzi var apskatīt šeit.

Galvenais projekta fokuss ir drošs darbs datorklasēs. Viens no  projekta mērķiem  ir izveidot drošus un labvēlīgus nosacījumus darbam datorklasēs  cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Viens no sagaidāmajiem rezultātiem ir “SafeLabs” sertifikāts, kurš apliecinās drošu darba vidi. Piešķirtais sertifikāts garantēs, ka vieta, kur cilvēki ar garīgiem traucējumiem strādā, izmantojot internetu, ir droša. Prasības un to apraksts, kā arī vadlīnijas, tiks veidotas projekta norises laikā.

 

Projektu uzsāka Polijas asociācija personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem 2015. gada rudenī. Ideja veidot šādu projektu radās sākotnēji kā drošas uzvedības nepieciešamība, strādājot ar datoru vai multimediju darbnīcās ar personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Pārējie projekta partneri ir “Sociālās Inovācijas Centrs” (Latvija), “SPOLECNOST pro podporu Lidi s mentalnim postizenim v Ceske” (Čehija) un “Instituto Politecnico De Santarem” (Portugāle).

Projekta tīmekļa vietne: http://safelabs.eu/

Partneri:

  • Polijas asociācija personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, Polija (NVO, tīmekļa vietne)
  • Sociālās Inovācijas Centrs, Latvija (NVO, tīmekļa vietne)
  • SPOLECNOST pro podporu Lidi s mentalnim postizenim v Ceske, Čehija (NVO, tīmekļa vietne)
  • Instituto Politecnico De Santarem, Portugāle (Universitāte, tīmekļa vietne)

 

Erasmus+ LogoProjekts tiek finansēts Erasmus+ programmas, KA2 – Pieaugušo izglītības stratēģiskās partnerības rīcības, ietvaros. Par projekta saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Valsts izglītības un attīstības aģentūras viedokli.

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...