Sāc tagad! Domā! Runā!

Šā gada jūlijā Erasmus+ projekta “Entrepreurship Education in Europe – EntEE” ietvaros Lisabonā sanāca kopā partneri no Latvijas, Spānijas, Portugāles un Bulgārijas, lai kopīgi izveidotu apmācību moduli jauniešiem. Apmācību modulis apkopo partnerorganizāciju labāko pieredzi un metodes uzņēmējdarbības mācīšanai jauniešiem.

Savukārt šā gada nogalē apmācību modulis tiks īstenots praksē, organizējot apmācības, kuras sastāvēs no 4 mācību moduļiem (sesijām), katra 4 stundu garumā, kurā tiks aicināti piedalīties 10 jaunieši.

Apmacību modulis sastāvēs no 4 apmācību blokiem:

  1. Pašizziņa jaunu projektu veidošanā: 4 stundas
  2. Biznesa plāna mācīšana ar “lomu spēles” metodi: 4 stundas
  3. Sociālās uzņēmējdarbības biznesa modelēšana ar mirkļbirku metodi: 4 stundas
  4. Stāstīšana un sava stāsta veidošana (Storttelling): 4 stundas

APMĀCĪBU DATUMS UN VIETA: oktobris – decembris, vieta un laiks tiks precizēti

MĒRĶA GRUPĀ ietilpst jaunieši, kas ir:

1) vecumā no 18 (15, tiks precizēts) līdz 30 gadiem

2) pieder vismaz vienai no šīm kategorijām: ir bezdarbnieks, atbilst NEET statusam, atrodas ekonomiski neizdevīgos apstākļos, bēgļi, imigranti un otrās paaudzes imigranti, kas dzīvo nomaļā vietā, ir invaliditāte, pieder kādai etniskai minoritātei;

3) jābūt motivētam veikt uzņēmējdarbības prasmju apguves ceļu;

4) pieejamība iekļaušanai izlasē, kurā tiks veikts ietekmes novērtējums 2 un 12 mēnešus pēc apmācības kursa.

APMĀCĪBU MĒRĶI

  • Veidot izpratni par savu attieksmi un spējām uzņēmējdarbības veikšanai;
  • iegūt prasmes biznesa idejas sagatavošanai;
  • veicināt komunikācijas un publiskās runas prasmes (prezentācijas prasmes);
  • veicināta spēja strādāt komandā.

 

Projekta vadošais partneris:

Polaris Srls (Itālija)

Projekta partneri:

Regional Cluster “North-East” (Bulgārija)

AIDEJOVEN  (Spānija)

Consulting and training network C4G (Portugāle)

Sociālās inovācijas centrs (Latvija), projekta vadītāja Anita Stirāne, anita.stirane@socialinnovation.lv

Projekta ilgums: 2018.gada aprīlis – 2020.gada marts

Projekta identifikators: 2017-3-IT03-KA205-012570

erasmus_plus_logo

Par publikācijas saturu atbild projekta koordinators un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *