JŪLIJS

 • SIC saņem apstiprinājumu Grundtvig projektam SYNERGY. Projekta partneri – jauniešu centri un nevalstiskās organizācijas Portugālē, Spānijā, Itālijā, Somijā un Latvijā.

Mērķis – kopīgi attīstīt starptautiskās sadarbības platformu, lai mācītos par sociālo inovāciju un uzņēmējdarbību. SIC ir atbildīgs par labās prakses un sociālās uzņēmējdarbības veiksmes stāstu un pamatprincipu informatīvā materiāla / vadlīniju izstrādi. Kopumā projekta laikā plānota 24 Latvijas pārstāvju mobilitātes projekta partnervalstīs, kā arī 96 citu partneru mobilitātes, projekta darbības laiks 2013.gada 1.augusts- 2015.gada 31.jūlijs.

 • SIC saņem apstiprinājumu Leonardo da Vinci projektam: Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (Fascinating ICT Tools for People with Disabilities – FIT). Projekta ietvaros plānotas 24 starptautiskās mobilitātes un sadarbība ar Itālijas, Polijas un Portugāles partneriem.
 • SIC saņem apstiprinājumu Ziemeļu Ministru padomes projektam: Sociālā inovācija kā dzīvesveids (Social innovation – way of living). Projekta ietvaros paredzēti izglītojoši un motivējoši pasākumi, lai veicinātu sociālo inovāciju un uzņēmējdarbību Latvijā un Lietuvā.
 • 29.07.2013. Domubiedru grupas tikšanās vienotas sociālās vides veicināšanas izveidei.


AUGUSTS

 • 04.08.2013. Domubiedru grupas tikšanās Britu Padomē vienotas sociālās vides veicināšanas izveidei
 • 05.08.2013. SIC pārstāvju dalība “Celebrating the Future” – sociālo pārmaiņu tiešaistes konferencē
 • 09. – 11.08.2013.  SIC pārstāvja dalība apmācībās organizācijām – “Eiropas Brīvprātīgais darbs šķērsgriezumā”! – organizāciju un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, kas vēlas uzzināt vairāk, plašāk un arī no praktiskās puses par to, kā īstenot ES programmas “Jaunatne darbībā” Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu savā iestādē. SIC mērķis – izvērtēt iespējamo darbību EBD jomā.

Papildus informācija šeit.
Norises vieta: Drabešu pagasts, Amatas novads.

SEPTEMBRIS 

 • 3.-12.09.2013 – Pieci SIC biedri – jaunieši piedalās Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” finansētā jauniešu apmaiņas projektā „Muses in Action” Grieķijā Pieria reģionā.

Projekta mērķis – iepazīt senās Grieķijas mītus un radošuma pamatu, iedvesmot jauniešus turpmākai aktīvai rīcībai Eiropas telpā.

Projekta koordinators biedrība “Sociālās inovācijas centrs”’ sadarbības partnerorganizācija Grieķijā „System & G Athens” www.systemandg.comlu.com.


OKTOBRIS

 • 02.10.2013. plkst. 10:00 – 16:00, SWEDBANK, Saules akmens, Rīgā. Sociālās inovācijas centrs sadarbībā ar SWEDBANK organizē semināru „Sociālā inovācija un uzņēmējdarbība – cita karjeras iespēja”.

Vieslektori: Bert-Ola Bergstrand – Zviedrijas sociālās inovācijas eksperts; Liene Pērkone – Londonas Vestminsteres HUB eksperte; Bitten Schei – Norvēģijas sociālās uzņēmējdarbības veicinātā, sociālā uzņēmēja. Mērķa grupa: jaunieši

Pieteikšanās uz semināru ir slēgta. Semināra darba kārtība.

 • 02.10.2013. plkst. 17:30 – 20:00,Ziemeļu ministru padomes telpās, Rīgā, Neformālās tikšanās vakars ar Zviedrijas ekspertu Bert-Ola Bergstrand.
 • 03. – 04.10.2013. Notiks Ziemeļu Ministru padomes atbalstīta projekta ietvaros seminārs „Sociālā inovācija kā dzīvesveids” (Social innovation – way of living).

Apstiprinātie lektori: Bert-Ola Bergstrand – Zviedrijas sociālās inovācijas eksperts; Bitten Schei – Norvēģijas sociālās uzņēmējdarbības veicinātā, sociālā uzņēmēja.

Mērķa grupa: pašvaldību darbinieki, ministriju pārstāvji, plānošanas reģionu pārstāvji un NVO ieinteresēti sociālās inovācijas un uzņēmējdarbības veicināšanā.

 • 14.10.2013. Tiek uzsākta SIC un LPS diskusija par pašvaldības iespēju iesaistīties sociālajā uzņēmējdarbībā.
 • 16. – 19.10.2013. Notiks sešu SIC pārstāvju vizīte uz Rumāniju projekta apmācībām „Jauniešu līderības spēcināšana ilgtspējīgai demokrātijai”(“Empowering youth leadership for democracy sustainability”). Mērķa grupa: 18-30 gadus veci jaunieši.
 • 18. – 20.10.2013 SIC pārstāve piedalās Aflatoun apmācības programmā ar mērķi apgūt sociālās un finanšu izglītošanas metodiku bērniem un jauniešiem.
 • 23.10.2013 Turpinās SIC un LPS diskusija par pašvaldību lomu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā.
 • 24. – 27.10.2013. SIC pārstāvji dodas Grundtvig projekta “Common Ground” ietvaros vizītē uz Marseļu, Francijā.


NOVEMBRIS

 • 04. 11. 2013.  Ziemeļu Ministru padomes atbalstīta projekta ietvaros notiks apmācības jauniešiem Sociālās uzņēmējdarbības motivācijai, Valmierā, Vidzemes Augstskolā.
 • 07.-11. 11.2013. Projekta „Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (Fascinating ICT Tools for People with Disabilities – FIT) ietvaros pieredzes apmaiņas vizīte uz Rybnik, PolijaMērķa grupa: NVO, kas pārstāv invalīdu tiesības un speciālās izglītības iestādes, pašvaldību darbinieki, kas darbojas sociālās aizsardzības jomās.

Apraksts

 • 14.11. 2013. Ziemeļu Ministru padomes atbalstīta projekta ietvaros apmācības jauniešiem Sociālās uzņēmējdarbības motivācijai, Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrāProgramma
 • 28.11.2013.  Jauniešu apmācības par Sociālās uzņēmējdarbības motivāciju Rīgā, NVO namā.

Pieteikšanās tiešsaistē un programma.


DECEMBRIS

 • DATUMI un vietas tiks precizēti. Ziemeļu Ministru padomes atbalstīta projekta ietvaros seminārs „Sociālā inovācija kā dzīvesveids” (Social innovation – way of living) – prezentācija par sociālo inovāciju Latvijas pašvaldībām.