JANVĀRIS

 • SIC pārstāve dodas uz Franciju, lai iepazītos ar Francijas un tās kaimiņvalstu pieredzi sociālajā inovācijā un sociālajā uzņēmējdarbībā, kā arī dibināt sadarbību ar Francijas vietējām NVO.
 • Notiek intensīvs darbs pie IEDVESMOT.LV koncepcijas izstrādes.
 • Klajā nāks pašvaldībām izstrādātās vadlīnijas par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu.
 • Klajā nāk informatīvais izdevums “Pirmie soļi sociālajā biznesā” projekta “Sociālā inovācija kā dzīvesveids” ietvaros (vairāk par projektu šeit).
 • Turpinās darbs pie labās prakses apkopojuma speciālajās skolās sadarbībā ar skolotājiem, kuri piedalījās apmaiņas braucienā uz Rybnik, Poliju (vairāk par projektu šeit un par braucienu šeit).
 • Norit darbs pie Nordplus un Erasmus+ projektu izstrādes.

FEBRUĀRIS 

 • Norden projekta “Sociālā inovācija kā dzīvesveids” noslēgšana (vairāk par projektu šeit).
 • Norit darbs pie Nordplus un Erasmus+ projektu izstrādes.
 • Nordplus projekta iesniegšana.
 • 11.-17.02.2014. Mūžizglītības projekta “SYNERGY – kad vietējie partneri kļūst par Eiropas tīklu” otrā starptautiskā mobilitāte Latvijā (vairāk par projektu šeit un par mobilitāti šeit).

Mobilitātē piedalās 24 apmācāmie no Portugāles, Itālijas, Somijas, Rumānijas. Mobilitātes mērķis: starpkultūru apmaiņa un intensīva angļu valodas apmācība, lai apmācāmie spētu līdzdarboties projektos sociālās inovācijas, sociālā darba un jauniešu darba jomās. Latvijā plānotas divas vizītes pie Sociālā inovācijas centra sadarbības partneriem sociālās inovācijas un jauniešu darba jomās.

MARTS

 • 08.-09.03.2014. Projekta “Sēt cieņu, apvienot pilsoņus” līderu tikšanās Palermo, Itālijā (vairāk par projektu šeit un tikšanos šeit).
 • 08.-15.03.2014. Projekta “Matemātika visiem” jauniešu apmaiņas brauciens uz Ankaru, Turcijā (vairāk par projektu šeit).
 • Norit darbs pie Nordplus un Erasmus+ projektu izstrādes.
 • Mūžizglītības projekta “SYNERGY” ietvaros plānots sākt veikt dalībnieku atlasi trešajai mobilitātei Rumānijā, aicinot pieteikties no Latvijas nacionālā sadarbības tīkla partneriem (vairāk par projektu šeit).

APRĪLIS

 • Norit darbs pie Erasmus+ projektu izstrādes, kā arī projektu iesniegšana.
 • 03.-07.04.2014. Projekta “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām” (FIT) ietvaros vizīte uz Bulgāriju (vairāk par projektu šeit un par mobilitāti šeit).
 • 07.-13.04.2014. Projekta “Manai balsij ir nozīme: Eiropas jauniešu pilsoņu iniciatīva” pirmā starptautiskā darbnīca (vairāk par projektu šeit un atsauksme no dalībnieces šeit).
 • 24.-28.04.2014. Common Ground projekta uzņemšanas pasākums. Apmācību rīkošana.
 • 28.04.2014. IEDVESMOT.LV ideja iesniegta Social Innovation Tournament 2014
 • 30.04.2014. Iesniegti vairāki KA1 un KA2 projekti Erasmus+ programmas ietvaros.

MAIJS

 • 01.-09.05.2014. Mūžizglītības projekta “SYNERGY  – kad vietējie partneri kļūst par Eiropas tīklu” trešā starptautiskā mobilitāte Rumānijā (vairāk par projektu šeit un par mobilitāti šeit).

Mobilitātē piedalās 25 dalībnieki, tai skaitā plānota 8 Latvijas apmācāmo dalība. Mobilitātes mērķis: jaunā Eiropas Savienības programma Erasmus Plus izpēte un jaunu sadarbības projektu izstrāde.

JŪNIJS

 • 02.-07.06.2014. Projekta “Sēt cieņu, apvienot pilsoņus” jauniešu tikšanās netālu no Palermo, Itālijā (vairāk par projektu šeit).
 • Darbs pie projekta aktivitātēm un gatavošanās projekta “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām” (FIT) mobilitātei Latvijā (vairāk par projektu šeit).
 • Sociālās uzņēmējdarbības inkubatora koncepcijas izstrāde.
 • Turpinās darbs pie IEDVESMOT.LV koncepcijas izstrādes.

JŪLIJS

 • Darbs pie projekta aktivitātēm un gatavošanās projekta “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām” (FIT) mobilitātei Latvijā (vairāk par projektu šeit).
 • Sociālās uzņēmējdarbības inkubatora koncepcijas izstrāde.
 • Turpinās darbs pie IEDVESMOT.LV koncepcijas izstrādes.

AUGUSTS

 • Darbs pie projekta aktivitātēm un gatavošanās projekta “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām” (FIT) mobilitātei Latvijā (vairāk par projektu šeit).
 • Sociālās uzņēmējdarbības inkubatora koncepcijas izstrāde.
 • Turpinās darbs pie IEDVESMOT.LV koncepcijas izstrādes.

SEPTEMBRIS

 • 25.-29.09.2014. Projekta “Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām” (FIT) mobilitāte Latvijā (vairāk par projektu šeit).

OKTOBRIS

 • Darbs pie projekta ”FIT – Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” mākslu terapijas labās prakses un piemēru informatīvā materiāla izveides (vairāk par projektu šeit).
 • Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” projekta uzsākšana ar Baltijas jūras reģiona valstīm.

NOVEMBRIS

 • Darbs pie projekta ”FIT – Aizraujošie IT rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” mākslu terapijas labās prakses un piemēru informatīvā materiāla izveides (vairāk par projektu šeit).
 • Projekta ”Veni Vidi Comedi” uzsākšana ar Luksemburgas, Grieķijas un Itālijas partneriem par veselīgas ēšanas popularizēšanu ar IT tehnoloģijām jauniešu vidū.
 • Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” projekta aktivitāšu realizēšana partnervalstīs – 1. partneru tikšanās Latvijā, Rīgā.
 • Dalība Sociālās uzņēmējdarbības forumā.

DECEMBRIS

 • Projekta ”Veni Vidi Comedi” aktivitāšu uzsākšana Latvijā.
 • Projekta ”Veni Vidi Comedi’‘ partneru tikšanās Luksemburgā 11.-14.decembrim.
 • Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” projekta aktivitāšu realizēšana partnervalstīs – Intelektuālā rezultāta 1 – pētījums – darbu realizēšana.
 • Projekta ”Sociālā kapitāla attīstība kā rīks jaunatnes pilsoniskai dalībai Austrumeiropas valstīs” sagatavošanās vizītes plānošana 2015.gada janvārī.