SIC uzsāk jaunu projektu jaunatnes jomā Y-game!

logo

Projekts “Digitālā spēļošana jauniešu iesaistei / Y-game” (“Digital gamification for youth engagement / Y-game”) tiek īstenots ar Erasmus+  atbalstu sadarbībai inovācijām un pieredzes apmaiņai kapacitātes stiprināšanai jaunatnes sektorā kopā ar partneriem no Āzijas un Dienvidamerikas.

Galvenais projekta mērķis ir veicināt digitālo spēļu (spēļošanu) izmantošanu kā jaunu, inovatīvu instrumentu jauniešu iesaistīšanai, neierobežoti atkarībā no jomas – demokrātijas veicināšanai, bezdarba mazināšanai, pilsoniskās sabiedrības iesaistē, cilvēktiesību, jauniešu uzņēmējdarbības, vides izglītības, sociālās atbildības un aktīvas līdzdalības sabiedriskās aktivitātēs jauniešu vidū.

Vispārējie projekta mērķi:
Mudināt jauniešu darbiniekus inovatīvai un radošai domāšanai un sadarbībai;
Izstrādāt starpreģionu un starpkultūru sadarbību starp partnerorganizācijām;
Iegūt jaunus partnerus turpmākai sadarbībai, stiprināt organizācijas;
Stiprināt straptaustiskās sadarbības un valodas kompetences projekta īstenošanas gaitā.

 Projekta specifiskie uzdevumi:

Izstrādāt rokasgrāmatu par digitālo spēļošanu jauniešu iesaistei, tulkotas angļu un partnervalstu valodās, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku pieejamību un pielietojamību vietējā un starptautiskā līmenī (vada Latvijas partneris);
Izstrādāt mācību programmu un organizēt apmācības jaunatnes darbiniekiem Portugālē (vada Portugāles partneris);
Izveidot tiešsaistes video apmācību par Gamification (kā rezultātā apmācības Portugālē);
Izplatīt ideju par digitālās spēļošanas izmatošanu darbā ar jaunatni un jaunatnes iesaisti Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā;

Projekts tiks noslēgts ar konferenci, kurā uzstāsies ārvalstu lektori, kā arī tiks organizēti vebināri projekta rezultātu izplatīšanai.

 Projekta plānotais īstenošanas periods: 02/01/2017 – 02/01/2019

Partneru pirmā tikšanās notiks Rīgā, šā gada 27. un 28.aprīlī, kad partneri pirmo reizi iepazīsies klātienē, diskutēs par sasniedzamajiem projekta rezultātiem un laika grafiku.

 Eiropas partneri:

Sociālās inovācijas centrs ( Latvija)

INVOLVED (Igaunija)

Polytechnic Institute of Santarém (Portugāle)

MLADI U EU (Horvātija)

Āzijas partneri:

DISHA (Indija)

YESD (Vjetnama)

Dienvidamerikas partneri:

A.C.F.G.R (Argentīna)

 Projekta oficiālā karte pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.

 

Projekta vadītāja: Anita Stirāne

Kontakti : anita.stirane@socialinnovation.lv

info@socialinnovation.lv

Co_fin_erasmus_plus_logo-300x85

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs, un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas vai nacionālās aģentūras viedokli.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *