Sociālā inovācija kā dzīvesveids

Preses relīze
Rīga, 2013. gada 19. novembrī

Lejupielādēt: Sociālā Inovācija kā dzīvesveids – Preses Relīze 19.11.2013. [PDF]

„Sociālā inovācija kā dzīvesveids” ir Sociālās inovācijas centra (SIC) izstrādātais projekts, kas tiek realizēts „Nordic Council of Ministers’ Grant Programme for Nordic-Baltic Non-Governmental Organisations’ (NGO) Cooperation 2013 Latvia” grantu programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību, kā jaunu pieeju Latvijas un Lietuvas bezdarba problēmas risināšanai un šo valstu ilgtspējīgu attīstības nodrošināšanai, pārņemot Norvēģijas un Zviedrijas pieredzi.

Projekta aktivitātes ir sākušās šī gada septembrī un turpināsies līdz nākošā gada martam. Projekta ietvaros tiek organizēti mācību semināri, apmācību speciālistu sagatavošana, atbalsta pasākumu izstrāde pašvaldībām, kā arī citas saistošās aktivitātes. Projekta tiešā mērķa grupa ir bezdarbnieki, ieskaitot jauniešus, invalīdus un ilgtermiņa bezdarbniekus. Kopumā ir plānots sasniegt vismaz 120 iedzīvotājus Latvijas un Lietuvas reģionos un vismaz 480 virtuālos dalībniekus (interneta lietotājus), kā arī apmācīt 23 speciālistus Latvijas un Lietuvas pašvaldībās.

Jau šī gada 2. oktobrī notika pirmais seminārs no vairāku semināru cikla par sociālo uzņēmējdarbību. Šis seminārs jauniešiem „Sociālā inovācija un uzņēmējdarbība – cita karjeras iespēja” tika organizēts ar Swedbank atbalstu. Semināra mērķis bija iepazīstināt jauniešus, ieskaitot Latvijas augstskolu studentus, biznesa inkubatora dalībniekus un jaunos uzņēmējus ar sociālās inovācijas būtību un sociālo uzņēmējdarbību kā alternatīvas karjeras iespēju. Seminārā tika prezentēti arī vairāki labās prakses piemēri Latvijā un pasaulē. Seminārā piedalījās eksperti no Zviedrijas un Norvēģijas. Zviedrijas sociālais novators un uzņēmējs (www.socialcapitalforum.se), Bert-Ola Bergstrand, stāstīja par Zviedrijas pieredzi un praksi sociālajā uzņēmējdarbībā un inovācijā. Norvēģijas novatore un sociālā uzņēmēja (www.mothercourage.no), Bitten Schei, nolasīja lekciju „Iedvesmai – sociālā inovācija, sadarbības iespējas un labās prakses piemēri no Norvēģijas, Ķīnas, Krievijas, Ugandas”. Londonas Vestminsteres HUB eksperte (www.the-hub.net), Liene Pērkone, dalījās pieredzē par starptautisko zīmolu un sociālo uzņēmēju kopienu HUB, tā sadarbības tīkla modeli, vērtībām un pieredzi. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar vairākiem veiksmīgiem piemēriem Latvijā – projektu „Otrā elpa” (www.otraelpa.lv), sociālo zīmolu WOOLY ORGANIC (www.woolyorganic.com).

Savukārt, 3. un 4. oktobrī tika organizēts seminārs „Sociālā inovācija kā dzīvesveids”, kura mērķauditorija bija, galvenokārt, pašvaldību darbinieki, taču seminārs bija atvērts arī visiem citiem interesentiem. Arī šī semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Bert-Ola Bergstrand (Zviedrija) un Bitten Schei (Norvēģija) ekspertu pieredzi. Semināra laikā notika arī vairākas praktiskās darbnīcas un diskusijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām. Semināri par sociālo uzņēmējdarbību tika organizēti arī Latvijas reģionālajās pilsētās – Valmierā (4.11.) un Jelgavā (14.11), bet nākamais – ir plānots 28.11, NVO namā, Rīgā. Kopumā semināros un apmācībās ir piedalījušies jau vairāk nekā 100 jaunieši un citi interesenti.

Paralēli semināriem notiek arī aktīvs darbs ar pašvaldībām – SIC pārstāves, Renāte Lukjanska un Iveta Cīrule, tikās ar Latvijas Pašvaldību savienību, kā arī piedalījās divās diskusijas ar pašvaldībām par sociālās uzņēmējdarbības iespējamajiem veicināšanas pasākumiem. Šīs tikšanās un diskusijas ir arī labs ievads projekta ietvaros topošajai rokasgrāmatai potenciālajiem sociālajiem uzņēmējiem. Šajā rokasgrāmatā ir plānots apzināt un apkopot arī labās prakses piemērus, kurus varēs izmantot arī pašvaldības.

Interesentiem, kuriem nebija iespējas piedalīties notikušajos semināros, SIC majaslapā (www.socialinnovation.lv) tika izveidota sadaļa ”Bibliotēka”, kurā ir pieejami video materiāli no semināriem Rīgā, kurus var noskatīties tiešsaistē, kā arī semināru dalībniekiem ir iespēja tādā veidā atsvaidzināt iegūtās zināšanas.

Sagaidāms, ka projekta aktivitātēm būs ilgtermiņa ietekme uz zināšanu līmeni par sociālo uzņēmējdarbību un sociālo inovāciju caur apmācītajiem reģionālajiem speciālistiem, ieteikumiem pašvaldībām un pieejamajiem video un informatīvajiem materiāliem.

 

Kontaktinformācija:
Margarita Lukjanska tel: 26799 179
socialinnovation@inbox.lv
www.socialinnovation.lv

 

 

Par projektu:
Projekta nosaukums: „Sociālā inovācija kā dzīvesveids”
Projekta laiks: 01.09.2013. – 31.03.2014.
Projekta finansētājs: Nordic Council of Ministers un pašfinansējums
Projekta budžets: 8776.97 LVL
Projekta finansējums no Nordic Council of Ministers: 8338.18 LVL

Projekts tiek realizēts grantu programmas „Nordic Council of Ministers’ Grant Programme for Nordic-Baltic Non-Governmental Organisations’ (NGO) Cooperation 2013 Latvia” ietvaros

 

Par Sociālās Inovācijas Centru (SIC):

SIC ir nevalstiskā organizācija, kas nodibināta 2010. gadā. SIC mērķis ir sabiedrībai aktuālu sociālo problēmu un izaicinājumu noteikšana, lai rastu tām “svaigus” risinājumus, pielietojot ikviena sabiedrības indivīda radošumu un intelektu. SIC komanda uzskata, ka sociālā inovācija ir labākais risinājums, kas piedāvā efektīvu, ilgtspējīgu un pozitīvu sociālu izmaiņu vai sociālās problēmas risinājumu.

Jūs varētu interesēt arī sekojošais...

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *