SIC mērķis ir veicināt sociālo inovāciju gan nacionālajā, gan starptautiskajā vidē, mudinot sabiedrību ne tikai apzināties un izprast, kas ir sociālā inovācija, bet arī kļūt pašiem par sociālajiem novatoriem.

Sociālā inovācija piedāvā efektīvu, ilgtspējīgu un pozitīvu sociālu izmaiņu vai sociālās problēmas risinājumu.

Tā ir jauna domāšanas forma, kas, pirmkārt, liek domāt par sabiedrības kopējām interesēm un attīstību, un, otrkārt, par savu personīgo labumu.

Tā ir tendēta uz sadarbību, nevis konkurēšanu.

Pasaulē tā kļūst aizvien populārāka, meklējot jaunas sadarbības un darba formas starp indivīdiem, institūcijām un organizācijām un dažādām disciplīnām.